Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Ett fossilfritt samhälle börjar blomstra

Nyhet 2018-07-05

Efterfrågan ökar på lågsvavligt biobränsle från bränslehamnen i Södertälje. Från 13 500 ton 2015 till 107 000 ton juni 2018. Hamnen och kommunen jobbar tillsammans i miljöfrågor på vägen till ett fossilfritt samhälle.

Mats Johannesson, samhällsbyggnadsstrateg i Södertälje kommun och Robert Tingvall, VD Södertälje Hamn, jobbar för ett fossilfritt samhälle.
Mats Johannesson, samhällsbyggnadsstrateg i Södertälje kommun och Robert Tingvall, VD Södertälje Hamn, jobbar för ett fossilfritt samhälle. Foto: Agne Hörnestig

I januari 2017 tog distributionen fart av lågsvavligt biobränsle från bränslehamnen i Södertälje till övriga Sverige. Efterfrågan har ökat succesivt och en av flera fördelar är att inga förändringar behöver göras ombord på fartygen för att börja använda bränslet.

Bränsletypen är en följd av att SECA-direktivet, Sulphur Emission Control Areas, som infördes 1 januari 2015. Det innebär att fartyg som trafikerar Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen får ha högst 0,1 procent i svavelutsläpp.

Dieseln ett minne blott

I Södertälje Hamn har övergång skett från dieseln till HVO100 med backup i form av el till fordon, maskiner och kranar. HVO utgörs av vegetabiliska oljor i förening med väte och är ett relativt nytt förnyelsebart drivmedel, som inte kräver några ombyggnationer av fordon. Elbilar och cyklar har köpts in och fokus ligger på att minska koldioxidutsläppen.

Solceller för egen produktion ska installeras och laddstolpar för fordonen är på gång. Ifjol förstärktes och moderniserades elnätet i hamnen, vilket bland annat ger möjlighet till bättre service till fartygen när de ligger vid kaj.

– Inga politiska beslut finns som kräver dessa investeringar. Men vi vill kunna erbjuda en grön godshantering. Mycket fotarbete krävs men det lönar sig på sikt, säger Robert Tingvall, VD Södertälje Hamn.

Som exempel nämner han att el- respektive fjärrvärmeförbrukningen i hamnen de senaste fem åren har minskat med 30- respektive 20 procent. Investeringarna beräknas betala sig på tre- till fem år.

Fossilfritt - konkurrensfaktor

Södertäljes politiker har bestämt att kommunen ska vara fossilfri 2030. Redan nu körs de kommunala bolagens bilar på drivmedlet HVO och i bilparken utgörs de flesta fordonen av elbilar som i viss mån kompletteras med HVO-drivmedel.

– Många pratar hållbarhet men både vi i kommunen respektive i hamnen har gjort en hel del på hållbarhetsfronten och det utgör i sin tur en väldig konkurrensfaktor, säger Mats Johannesson, samhällsbyggnadsstrateg vid Södertälje kommun.

För kommunen är Södertälje Hamn en viktig samarbetspartner. När det gäller elektrifieringen av hamnen, nya järnvägsspår, finns kommunen med som ekonomisk samarbetsparter.

– Robert ser till att fartygen och varorna kommer till hamnen. Jag ser till att de kommer härifrån. Här finns två motorvägar, järnväg och det gamla militärfältet Almnäs som nu förvandlats till logistikcentrum, ungefär 20 000 fotbollsplaner stort. Jag jobbar utifrån ett helikopterperspektiv för att finna de bästa förutsättningarna för distributionen. En ny kommunikationsmöjlighet är att Södertälje Hamn fått status för att hantera inlandssjöfart med lastpråmar, fortsätter Mats Johannesson.

– Se bara på regeringens godsstrategi som släpptes nyligen. Den visar tydligt på att sjöfarten utgör ett resurseffektivt transportsystem ( se text längre ned på denna sida)

Förslag på tunnel

När det gäller bränslehamnarna i Stockholm är rivning och sanering redan inledd av Loudden på Djurgården. I Nacka pågår en juridisk process mellan Nacka kommun och företaget som äger bränsleanläggningen. Mycket talar för att sådana transporter förs över till Södertälje, men kritiker har också menat att sårbarheten blir mycket stor för Stockholmsområdet om något skulle hända med Södertäljebron.

Diskussionerna har resulterat i ett förslag: En tunnel som förbinder E4 södergående och norrgående under kanalen för att säkra leveranserna till Stockholm.

Kostnad: Cirka 2 miljarder kronor och kommunen har redan färdiga ritningar.

Södertälje kommun hyser förhoppning om att tunneln kan byggas innan Södertäljebron stängs av för underhåll 2025-2026. Detta för att i möjligaste mån minska de trafikstörningar som väntas uppkomma vid brounderhållet.

Sjöfart i fokus för nationell godstransportstrategi

Regeringen har presenterat den första nationella godstransportstrategin någonsin. Den ska tydliggöra hur godstransportsystemet bör utvecklas, där sjöfarten tas bättre tillvara.

Ett nationellt godstransportråd bildas för att bidra till genomförandet av godstransportstrategin.

– Konkurrens, klimat och kunskap står i fokus, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) i pressmeddelandet. Insatserna fokuserar på konkurrenskraftiga och hållbara godstransporter, samt omställning till fossilfria transporter.

För att stärka sjöfarten inrättas en tjänst som nationell samordnare för ökad inrikes sjöfart och närsjöfart. En gemensam inflaggningsportal ska skapas och förhandsbesked ska ges om sjöfartsstöd. Dessutom kommer lotspliktregelverket att ses över.

Tar höjd för fossilfritt samhälle med elbilar, bilar som körs på HVO, laddstolpar och mycket mer. Robert Tingvall och Mats Johannesson, samhällsbyggnadsstrateg Södertälje kommun, har ett gemensamt mål.
Tar höjd för fossilfritt samhälle med elbilar, bilar som körs på HVO, laddstolpar och mycket mer. Robert Tingvall och Mats Johannesson, samhällsbyggnadsstrateg Södertälje kommun, har ett gemensamt mål.