Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Stark sjöfartssatsning i infrastrukturplanen

Nyhet 2018-06-04

Regeringen fattade på måndagen beslut om nationell plan för transportsystemet 2018-2029. - Aldrig tidigare har så många sjöfartsobjekt ingått till ett värde av sammanlagt cirka 5,1 miljarder kronor, säger Katarina Norén, GD för Sjöfartsverket.

Marielle Svan är chef för Sjöfartsverkets Infrastrukturenhet som utreder, analyserar och projekterar sjöfartsprojekten.
Marielle Svan är chef för Sjöfartsverkets Infrastrukturenhet som utreder, analyserar och projekterar sjöfartsprojekten. Foto: Agne Hörnestig
Slussning i Trollhättan
Jan Larsson assisterar vid slussningen i Trollhättan vid kanalcentralen. Foto: Agne Hörnestig

Sjöfartsverket fick 2016 ett regeringsuppdrag om att utreda framtida förutsättningar för inlands- och kustsjöfart i Sverige.

– Sjöfartsverket kunde i samråd med branschaktörer konstatera att det fanns god möjlighet till utveckling och avlastning av övriga delar i transportsystemet. Satsningarna i planen speglar dessa slutsatser väl och det är en tydlig markering av sjöfartens betydelse nu och i framtiden, säger Katarina Norén, GD för Sjöfartsverket.

En följdeffekt av fattat beslut är att utrikeshandeln stärks och att det europeiska transportnätverket för infrastruktur vidgas.

– Ett fartyg kan på en och samma gång lasta många lastbilsekipage. Miljöutsläppen från ett fullastat fartyg blir lägre jämfört med om motsvarande last fraktats på bil. Säkerhetshöjande åtgärder genom breddning och fördjupning återkommer i sjöfartsprojekten samtidigt som farledsutmärkningen graderas upp, säger Marielle Svan, chef för Infrastrukturenheten vid Sjöfartsverket som utreder, analyserar och projekterar sjöfartsprojekt.

De största projekten som fått finansiellt anslag är:

Malmporten i Luleå: Malmtransporterna från norra Sverige närmar sig kapacitetstaket och Malmbanan till Narvik är hårt belastad. Därför planeras för breddning och fördjupning av farleden till 15 meters djupgående som är max i Östersjön. Luleå hamn bygger en ny djuphamn med upp till tre permanenta kajer för 15 meters djupgående.

Trollhätte kanal: Nya slussar behöver byggas. Dagens slussar har en beräknad teknisk livslängd till cirka 2030. Arbetet är komplext med tanke på dammsäkerhet med mera.

Landsort-Södertälje: Delvis ny östlig dragning av farleden höjer säkerheten och minskar risken för framtida olyckor. Kapacitet och tillgänglighet ökar i farleden. Transporterna med tankfartyg till Södertälje väntas öka eftersom Stockholms bränsledepåer har planerats att stängas 2019.

Göteborgs hamn: Muddring av farleden till Göteborgs hamn. Mälarprojektet: Södertälje kanal och slussar moderniseras och Mälarfarlederna muddras. Sjösäkerhet och tillgänglighet förbättras via Södertälje kanal in till hamnarna i Västerås och Köping. Projektet ingick i 2014-2025 års plan och fortsätter samt avslutas under denna planperiod.

Utöver dessa namngivna projekt tillkommer ett antal trimningsåtgärder, mindre projekt, för maximalt 100 miljoner kronor vardera.

Regeringen har även beslutat att Trafikverket bör fortsätta utreda Hjulstabron, passage för större fartyg till Mälarhamnarna.

Betydelsefulla faktorer

I planen betonar regeringen vikten av att utveckla morgondagens transportsystem med ny teknik och digitalisering. Inom sjöfart är Sverige världsledande genom projektet Sea Traffic Management, STM, där Sjöfartsverket samverkar tillsammans med 80 partners i världen. STM fungerar på samma sätt som inom flygtrafiken, det vill säga alla "rörelser" kan ses i realtid. Systemet testas nu på fartyg och i hamnar över hela Europa samt inom verkets egen isbrytning, sjöräddning och lotsning.

– För att ta nästa stora och viktiga steg från forskning till tillämpning i STM-projektet krävs uthållighet och engagemang från både staten, de kommunala hamnarna och branschen. De stora vinsterna kommer först när de flesta har anslutit sig, summerar Katarina Norén.

Fartyg på väg nedför slusstrappan vid kanalcentralen i Trollhättan
Fartyg på väg nedför slusstrappan vid kanalcentralen i Trollhättan.