Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Ny projektledare

Nyhet 2021-11-29

Melica Cliffoord är ny projektledare för Landsortsfarleden.

Aktuell som: Ny projektledare för Landsortsfarleden.
Bakgrund: Började på Sjöfartsverket 2019 som miljöspecialist och delpro-jektledare inom miljöområdet. Har
haft tjänster inom miljöområdet i både kommuner, länsstyrelse och även jobbat som miljökonsult inom privat företag. Har deltagit i projekt för Sjöfartsverket i Hargshamn, Strömstad och Mälaren.
Motto: ”Jag brinner för att länka sam-man människor med olika kompetens och åstadkomma samhällsnytta”.

Melica Cliffoord är ny projektledare i  Landsortsfarleden
Melica Cliffoord är ny projektledare i Landsortsfarleden.