Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Samrådsmöte för vattenverksamhet

Nyhet 2018-12-03

Samrådsmöte om Landsortsfarleden har ännu en gång hållits i Södertälje stadshus.

Elisabeth Karlsson och Christin Eriksson sitter på huk över ett stort sjökort som ligger på golvet. De ser in i kameran och ler.
Elisabeth Karlsson, Oaxen, i samspråk med Christin Eriksson, ansvarig för frågor om erosion och svall. Foto: Agne Hörnestig

Hösten 2016 hölls samråd inför regeringens prövning för inrättande av två nya farledsavsnitt mellan Fifång-Regarn samt Oaxen-Skanssundet.

Det senaste samrådet, som hölls i slutet av oktober, gällde alltså de vattenarbeten, främst muddring, som planeras i farleden.

Förbättrade sjövägar

Syftet med projektet är att anpassa farleden mellan Landsort och Södertälje för framtida fartygstrafik som bidrar till att den blir miljövänligare, säkrare och får bättre kapacitet. Förbättrade sjövägar är en del av EU:s strategiplaner för infrastruktur och regeringens mål är ett klimatneutralt Sverige senast 2045. Sjöfarten minskar trängseln och slitaget på väg och järnväg samtidigt som säkerheten i transportsystemet totalt sett ökar.

Energianvändningen per transporterat ton gods är lägre med fartyg jämfört med övriga trafikslag.

30-tal intresserade

Ett 30-tal personer slöt upp till samrådsmötet. Till detta kom tjänstemän från Sjöfartsverket samt konsulter.

Projektledare Johan Wahlström, Sjöfartsverket gav en kort presentation av projektet och Mats Johannesson, strategichef för samhällsbyggnadskontoret, Södertälje, talade om Landsortsfarledens betydelse för Södertälje kommun.

Med de två nya farledsavsnitten som planeras följer ökad säkerhet och kapacitet, noterade Johannesson inledningsvis.

-Södertälje kommer i ännu högre grad att framstå som ett regionalt nod för godstrafik. Vi har ett unikt läge med absolut närhet till sjöfart, Europavägarna och järnvägen, underströk Mats Johannesson.

Tillfälle att ställa frågor

Efter detta fick besökarna tillfälle att gå runt och ställa frågor till alla experter som var samlade. Precis som vid förra gången samlades de flesta hos Christin Eriksson, ansvarig för frågor om erosion och svall, som berättade om vad gjorda utredningar visat.

– Det var ett välarrangerat möte. Vid stå-borden kunde vi som besökare ta del av jättebra information via experterna. Projektmaterialet som delades ut kändes också väldigt informativt, berättade Bengt Haglund, ordförande i Himmerfjärdens naturvårdsförening.

Elisabeth Karlsson, Oaxen, funderade mycket:

– För en gångs skull inser jag att behov finns av ödmjukhet, sa Elisabeth Karlsson halvt på skämt, halvt på allvar.

Bengt Haglund ser in i kameran och ler. I handen håller han en folder om Landsortsfarleden.
Bengt Haglund, ordförande i Himmerfjärdens naturvårdsförening. Foto: Agne Hörnestig

- För mig som privatperson är farledsprojektet så stort och nästan ogripbart. När jag första gången hörde talas om projektet, reagerade jag blixtsnabbt: Inga större båtar utanför vår ö!

"Glad att jag tagit mig tid"

- Men efter att ha tagit del av mer information undan för undan har jag förstått att utvecklingen inte går att stoppa: fartygen blir bara större och större, noterade Elisabeth Karlsson.

- Jag är glad att jag tagit mig tid att sätta mig in i en del av utredningsmaterialet. Nu känns det snarare väldigt roligt att få vara med från läktarplats och se vad som pågår, summerar hon.