Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Södertälje Hamn - godsnod för Mellansverige

Nyhet 2018-03-13

Om några år är Södertälje hamn Stockholms närmaste hamn. Då har man också hittat lösningar för att kunna ta in ännu mer gods än i dag, bedömer Robert Tingvall, vd för Södertälje hamn.

Robert Tingvall, VD Södertälje Hamn.
Går Sverige bra strömmar bilarna igenom hamnen. Man kan nästan känna vilken konjunktur som råder, säger Robert Tingvall, vd för Södertälje hamn. Foto: Agne Hörnestig

Var tredje bil som importeras kommer via Södertälje hamn och det blir minst två bilfartyg i veckan. Via tåg kommer dagliga leveranser. Bilar som ska till norra Sverige lastas om för vidare sjötransport.

- På hamnplanen kan man nästan känna av vilken konjunktur som råder. Går Sverige bra strömmar bilarna igenom hamnen, säger Robert Tingvall, vd för hamnen.

Sprider riskerna

Han berättar om att verksamheten har många "ben" att stå på:

Främst är det bilar men sedan finns också till exempel bulkgods som fraktas utan förpackning eller emballage i lastrum: flis, gummi för uppvärmning i fjärrvärmeverk, byggmaterial som stål, betong, husväggar, husmoduler, flytande gods: bränsle, diesel, kemikalier samt containertrafik.

2011 var Södertälje hamn en av landets större containerhamnar, men nu har man en större andel bilar och mer byggmaterial för en bred och mindre känslig riskbild.

Potential

- Jag ser en potential till att vi växer i bränslehamnen eftersom de befintliga bränslehamnarna i Stockholm, Loudden och Nacka, är på väg att läggas ned till förmån för bostadsbyggandet, förklarar Robert Tingvall.

Vid Loudden, som ligger på Djurgården, är rivning och sanering inledd.

I Nacka pågår en juridisk process mellan Nacka kommun och företaget som äger bränsleanläggningen.

- De senaste två åren har bränslevolymerna ökat med 20 procent årligen till hamnen, och inget tyder på minskning.

Robert Tingvall ser Södertälje hamn som en central godsnod för Mellansverige.

Faktum är att 50 procent av Sveriges befolkning bor inom en radie på 30 mil från Södertälje och huvuddelen av all godshantering berör Mälardalen.

Container Shortsea kommer att öka. Det innebär att producenterna vill komma sina slutkunder så nära som möjligt utan att lasta om på vägen.

Kompletterar varandra

Bara några mil från Södertälje hamn byggs en ny djuphamn i Norvik och Robert Tingvall upplever att hamnarna kompletterar varandra.

- Både väg och järnväg till Norvik behöver rustas. Varför inte satsa på pråmtrafik från Norvik till Södertälje för att slippa den besvärliga logistikdelen därifrån? frågar han sig.

- Stockholmsregionen växer och Södertälje hamn blir en allt viktigare länk för att försörja Stockholmsregionen med gods, summerar Robert Tingvall.

VD Robert Tingvall har fullt fokus på verksamheten.
Robert Tingvall har fullt fokus på verksamheten: -Vi har många ben att stå på med bilar, bulkgods, stål, betong, flytande bränsle och containertrafik, säger han.