Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Kontakt

Välkommen med frågor och synpunkter på arbetet.

För att komma i kontakt med Trafikverkets projektledare för Södertälje kanal och sluss, ring till Trafikverkets kontaktcenter på telefonnummer 0771-921 921.

Frågor om muddring i Mälarfarlederna hänvisas till  https://www.sjofartsverket.se/sv/farledsprojekt/malarfarlederna/

Logotype för EU

Senast uppdaterad 2022-01-21