Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Aktuella avlysningar - ny funktion

Nyhet 2019-08-19

Mälarprojektet ger Mälarregionen större och bättre möjligheter att möta framtidens transportbehov. Vissa arbeten kräver tyvärr att Södertälje kanal och sluss stängs av helt för fartygstrafik. Det är bakgrunden till att Sjöfartsverket på Mälarprojektets hemsida skapat en ny rubrik som heter Aktuella avlysningar.

Som en del av Sjöfartsverkets strävan att minimera dessa störningar för näringslivet hölls i juni ett dialogmöte i Västerås med representanter från näringslivet och sjöfarten. Arrangör var Handelskammaren i Västerås.

-En av frågorna som diskuterades var hur Sjöfartsverket på bästa sätt kan informera alla berörda om kommande avlysningar. 

Aktuella avlysningar, ny informationssida.
Aktuella avlysningar, ny informationssida.

- Ambitionen är att ge så bra förutsättningar som möjligt så näringslivet kan ställa om den egna verksamhet vid tidpunkten för avlysningen, förklarar Mats Jäderland, infrastruktursamordnare vid Sjöfartsverket i Mälarprojektet.

Ny rubrik på webbsidan

Vid mötet i Västerås togs beslut om att Sjöfartsverket ska presentera någon form av "Avlysningsinformation" på regelbunden basis. Detta görs nu i och med den nya rubriken Aktuella avlysningar på Mälarprojektets hemsida, med preliminära uppgifter för aktuell tidsperiod och vilket slags arbete som ska utföras.

-Vi planerar för ett utskick med hemlig kopia till alla prenumeranter av nyhetsbrevet. Dessa får i sin tur återkoppla om de är intresserade av att få del av Aktuella avlysningar. Vidare tänker Sjöfartsverket vända sig till flertalet myndigheter som Sjöpolisen, Transportstyrelsen, Kustbevakningen och Trafikverket.

Informationen uppdateras en gång per månad men även så snart en förändring blir känd. Men, precis som inom all sjöfart, rör det sig om preliminära tidsangivelser, betonar Mats Jäderland.

Mats Jäderland, infrastruktursamordnare
Mats Jäderland, infrastruktursamordnare. Foto: Agne Hörnestig