Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Arbetet fortsätter i sommar

Nyhet 2018-06-29

Arbetet kommer att fortgå i Södertälje kanal och sluss under sommaren.

Vid slussen pågår aktiviteter i båda byggroparna, i vilka den nya slusskonstruktionen ska byggas i. Längs kanalen planeras spontningsarbetet ta en paus under veckorna 28-32 och stag- och foderrörsborrningen planeras ta uppehåll veckorna 29-31.

 

Arbetet fortsätter i sommar i Södertälje kanal och sluss
Arbetet fortsätter i sommar i Södertälje sluss och kanal. Foto: Sjöfartsverket

Dykarbeten kommer att ske längs hela kanalen. Båtar och fartyg som färdas i kanalen ska visa hänsyn till dykflagg.

Slussen

Byggroparna, i vilka den nya slusskonstruktionen ska byggas i är nu färdigspontade och därmed slutna. Aktiviteter i båda groparna är planerade över sommaren. I den södra gropen, på Lots-udden, kommer bottenförankringar att installeras och svetsningsarbeten kommer att pågå. I den norra gropen, på Slussholmen, kommer sponten att tätas och stabiliseras.

Kanalen

Spontningsarbetet vid nordöstra sidan om Mälarbron sker än så länge med endast vibro, men spontplankorna kan behöva slås. Spontningsarbetet planeras pausas i området under veckorna 28-32 för att i augusti fortsätta med att omväxlande vibrera och slå ner spont. Den delen befinner sig utanför området med ljudrestriktioner.

Stag/foderrör kommer sättas söder om Mälarbron, på båda sidorna av kanalen, på de delar som befinner sig utanför området med ljudrestriktioner. Veckorna 29-31 planeras uppehåll i produktionen av stag- och foderrörsborrning. Arbetet med att borra för ledverket vid E4-broarna påbörjas i augusti.

Svetsning av konsoler, håltagning med mera planeras att hålla på hela sommaren. Arbetet kommer vara utspritt längs stora delar av kanalen från små pontoner. Arbetet påverkar inte ljudrestriktionen.

Håltagning fortsätter

Håltagningen i den befintliga krönbalken söder om Mälarbron kommer att fortsätta hela sommaren.

- Enligt vår mark- och miljödom får inte vi inte utföra de mest bullrande arbetena i de centrala delarna i Södertälje mellan midsommar och sista augusti. Arbeten som håller sig inom riktvärdena har vi lov att utföra även under sommaren, säger Henrik Berg, projektledare för Mälarprojektet.