Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Arbetet med slussen

Nyhet 2018-12-19

I sydväst, på Lotsudden, pågår schakten ur gropen med bra kapacitet. Efter nyår ska en kran stå på en ponton i kanalen för att schakta ur den sydvästra gropen direkt över till den sydöstra sidan.

I nordväst, på Slussholmen, pågår säkerställande av spontens stabilitet efter att ”fönster” observerats vid dykbesiktningar.

Schaktning pågår vid Lotsudden.
Schaktning pågår vid Lotsudden. Foto: Sjöfartsverket