Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Avlysning av farleden i Södertälje kanal och sluss

Nyhet 2022-01-10

Sjöfartsverket beslutar att den allmänna farleden 901 i delar av Södertälje kanal och sluss avlyses för fartyg överstigande en längd av 70 meter, bredd 14 meter eller med ett djupgående överstigande 4,5 meter. Beslutet gäller från den 10 januari 2022 till och med 1 april 2022.

En utvärdering av detta beslut kommer att göras under tiden för beslutets giltighetstid.
Ett nytt beslut gällande avlysning kommer att tas den 1 april med prövotidens erfarenheter i beaktande. Beslut om avlysning som fattas den 1 april kommer att gälla tillsvidare, dock längst till den 31 december 2023.
Avlysningen är partiell, delvis, och gäller i omfattning och under tider enligt följande.

Tider

Helgfri vardag mellan kl. 11 :00 och 19:00

Område

Området begränsas av Igelstaviken i söder och Mälarhamnen i norr.

Undantag

Undantag från beslutet kan medges av chefen för lotsområde Södertälje.

Skäl till beslut

Trafikverkets projekt Södertälje kanal och sluss går nu in i produktionsfas som innefattar arbete med kanalspont, krönbalk, muddring och byggnation av ny sluss. Arbetena i kanalen är enligt miljödom begränsade till att utföras dagtid.