Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Avlysning förlängs

Nyhet 2018-06-28

Inför nuvarande beslut om avlysning kunde det konstateras att en avlysning skulle medföra påverkan på berörd sjötrafik. Sjöfartsverket bedömde det dock som nödvändigt att partiellt avlysa farleden för att arbetet med att höja kapaciteten i kanalen och slussen ska kunna slutföras effektivt och därigenom inom kortare tid få en ökad tillgänglighet till Mälaren.

Dock skulle denna utvärderas efter en tid. I den utvärdering som gjorts har det inte framkommit någon markant påverkan för fartygens möjlighet till passage av kanal och sluss.

Sjöfartsverket finner därför skäl att förlänga avlysningen för fartyg överstigande en längd av 70 meter, bredd av 14 meter eller med ett djupgående överstigande 4,5 meter. Beslutet gäller från den 29 juni 2018 och tillsvidare, dock längst till den 31 december 2019.