Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Belysning uppgraderas under Mälarbron (månadsinfo)

Nyhet 2020-10-09

Under november fortsätter arbetet med att upphandla entreprenör för att riva kullen på Slussholmen.

1. Det kommer att pågå arbeten under Mälarbron med att uppgradera belysningen för lotsning av fartyg.

2. Varningsskyltar kommer att monteras utmed kanalen för sjösäkerhet.

3. Upphandling av entreprenör som ska riva kullen på Slussholmen pågår.

4. Upphandling av undsättningsstegar för säkerhet utmed kanalen pågår.

5. Vid kanalsidorna har vissa gång- och cykelbanor öppnats upp (se bild till vänster) och arbete pågår för att se över möjligheter att öppna ytterligare områden.

6. Hur kommer jag till fots eller cykel från norr till söder och vice versa längs kanalen? Svar: Följ röd markering på kartan

Karta över Södertälje sluss- och kanalområde.
Karta över Södertälje sluss- och kanalområde.