Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Besök från Trollhättan

Nyhet 2018-03-12

Torsdagen den 8 mars 2018 kom 30 personer från Sjöfartsverkets affärsområde Trollhätte kanal på studiebesök till Södertälje. De fick dels information om Mälarprojektet, dels en visning av Sjöfartsverkets verksamhet i Södertälje.

Arto Tapio, slussmästare/farledstekniker i Säffle och Åmål.
Arto Tapio, slussmästare/farledstekniker i Säffle och Åmål. Foto: Sjöfartsverket

Affärsområde Trollhätte kanal svarar för sjötrafikinformation, lotsbeställning, manövrering av slussar och broar samt drift och underhåll av Trollhätte- och Säffle kanal. Trollhätte kanal är 82 kilometer mellan Vänern och Västerhavet. Höjdskillnaden är cirka 44 meter, som övervinns genom sammanlagt sex slussar.

- Det var trevligt att komma upp och se verksamheten i Södertälje och träffa kollegor. Intressant att få höra mer om Mälarprojektet och att få ta del av de tekniska lösningarna, som till exempel segmentportarna, säger Arto Tapio, slussmästare/farledstekniker i Säffle och Åmål (bilden).

Härom året (2016) firade Trollhätte slussar 100 år och är därmed åtta år äldre än Södertälje sluss. Slussleden i Trollhättan är på väg att bli uttjänt och behöver ersättas. I förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 framgår det att arbetet med att ersätta slussarna i Trollhätte kanal, med koppling till Vänersjöfarten, föreslås att påbörjas under planperioden.