Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Besöksplattformen öppen och fortsatt helgarbete

Nyhet 2019-04-12

Besöksplatttformen har återigen öppnat efter att ha varit avstängd under några veckor på grund av intilliggande arbeten.

I helgen fortsätter arbetena i slussområdet. Länsstyrelsen har tidigare beviljat dispens gällande särskilt bullrande arbeten lördag och söndag. Dessa arbeten får utföras under helger från den 9 mars-16 juni, klockan 09-18, med uppehåll mellan den 19-22 april samt den 8 - 9 juni.

Kontaktperson i helgen för bullrande arbeten hos Sjöfartsverkets entreprenör är under angivna tider:
Camilla Isgren
073-043 97 54

Till den här mejladressen kan du lämna dina klagomål:
malarprojektet@sjofartsverket.se
Sjöfartsverkets jourtelefon är endast öppen vardagar 07-22.30