Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Del av gång- och cykelväg stängs av

Nyhet 2018-01-11

I samband med utbyggnaden av slussen behöver en av Telge Näts huvudavloppsledningar förnyas och säkras upp. Dels för att minimera risk för skada vid spontnings- och muddringsarbetet, dels för framtida säkring av avloppsnätet.

Under arbetets gång behöver delar av gång- och cykelvägen längs kanalens sydöstra sida spärras av. Tydliga skyltar med information finns på aktuellt område.

Projektet beräknas pågå under perioden 8 januari-1 oktober 2018 och arbetet utförs på uppdrag av Styrhytten AB.

Kartbild lånad från www.telge.se/kundservice/projekt-och-markarbeten/
Kartbild lånad från www.telge.se/kundservice/projekt-och-markarbeten/