Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Del av gång- och cykelväg stängs av

Nyhet 2019-06-10

På måndagen inleddes arbetet med schaktning av mark vid gång- och cykelvägen mellan Hebbevillan och trappan upp mot Västra Kanalgatan vid Kanalholmens udde. Det medför att gång- och cykelvägen måste stängas av tillsvidare för allmänheten.

Rödmarkerad gång- och cykelväg stängs av och hänvisning sker till alternativ färdväg som är lilamarkerad på kartan nedan.

Tack för visad hänsyn.

Information om alternativ färdväg.
Information om alternativ färdväg.