Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Delvis avlysning av farleden i kanal och sluss

Nyhet 2018-05-28

Sjöfartsverket beslutar att den allmänna farleden 901 i delar av Södertälje kanal och sluss avlyses för fartyg överstigande en längd av 70 meter, bredd av 14 meter eller ett djupgående överstigande 4,5 meter. Avlysningen är partiell och gäller i området begränsat av Igelstaviken i söder och Mälarhamnen i norr (se bild nedan) helgfria vardagar mellan klockan 06.00 och 10.30 samt mellan klockan 13.30 och 18.00.

Beslutet gäller under perioden 28 maj - 28 juni 2018 med möjlighet till förlängning.

- Sjöfartsverket har under våren haft ett flertal möten och dialogtillfällen med de intressenter som påverkas av avlysningen och vi har tagit till oss av de synpunkter som vi fått till oss samt från de remissvar som kommit in. Vi kommer att utvärdera avlysningen månatligen genom fler dialogmöten med intressenterna och eventuellt skruva på tiderna samt anpassa dem efter årstidsförändringar, säger Marielle Svan, enhetschef för Sjöfartsverkets infrastrukturenhet. 

Undantag:

Fartyg som i dagsläget, genom restriktioner beslutade av lotsområdet i Södertälje, är begränsade att passera kanalen eller delar av Mälaren endast i dagsljus, fartyg, som på grund av sin höjd, är beroende av broöppning vid Södra kanalbroarna vardagar mellan klockan 10.13 och 10.33 eller mellan klockan 13.13 och 13.33, samt samtliga berörda fartyg vid eventuell köbildning med anledning av avlysningsbeslutet.

Bilder som visar var avlysningar ska göras
Bilder som visar var avlysningar ska göras under perioden 28 maj - 28 juni 2018 med möjlighet till förlängning. Avlysningen är partiell och gäller i området begränsat av Igelstaviken i söder och Mälarhamnen i norr (se bild nedan.llustration: Sjöfartsverket

Bakgrund

Mälarprojektet är just nu inne i en intensiv fas med omfattande arbeten i och runt Södertälje kanal och sluss. Arbetena i kanalen är enligt miljödom begränsade till att utföras dagtid.

Den passerande sjötrafiken dagtid medför just nu stora begränsningar i möjligheterna för projektet att utföra dessa arbeten.

I dagsläget gäller en restriktion för passage av arbetspråmar i kanalen. Fartyg med en bredd överstigande 14 meter eller ett djupgående överstigande 4,5 meter eller tank/kemfartyg får inte passera arbetspråmarna i vissa avsnitt av kanalen enligt tidigare överenskommelse. Detta innebär att vid anlöp av någon av ovan nämnda fartygskategorier behöver arbetspråmarna flytta sig från vissa delar av arbetsområdet.