Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Demonteringen av "Hasses lada" inledd

Nyhet 2019-08-23

Demonteringen av Sjöfartsverkets gamla förråds- och verkstadsbyggnad på Lotsudden har inletts.

Enbart takteglet tar några dagar att plocka ned och för byggnaden som helhet räknar man med några veckors arbete. Verkstadsbyggnaden mäter cirka 250 kvadratmeter. Den äldsta delen uppfördes redan 1924 och byggnaden är kulturminnesmärkt. 1924 var också året när återinvigning hölls av Södertälje kanal med sluss.

Namnet "Hasses lada" är kopplat till Hans "Hasse" Karlsson, arbetsledare vid Drift och Underhåll i Södertälje, och hans mannar som tidigare huserade här i flera år

Teglet tas ned från Sjöfartsverkets gamla förråds- och verkstadsbyggnad.
Teglet tas ned från Sjöfartsverkets gamla förråds- och verkstadsbyggnad. Foto: Sjöfartsverket

Södertälje kommun kommer att ta över både byggnad och markområdet. Anledningen till demonteringen är att ladan står i vägen för den nya slussbron som planeras.

-Det är viktigt att behålla den historiska miljön så den blir en slags magnet både för Södertäljebor och båtresenärer, förklarade Mats Johannesson, strategichef för kommunens samhällsbyggnadskontoret, vid tidigare tillfälle.

Kommunens vision är att en restaurang kan etableras i byggnaden, som alltså flyttas inom befintligt område. Dessutom välkomnar man kommuninvånarnas förslag på åtgärder.