Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Dispens för helgarbete

Nyhet 2019-03-15

På lördag den 16 mars kommer förstärkningsarbeten att utföras i södra slussgropen, Södertälje. Länsstyrelsen har gett Sjöfartsverket dispens för särskilt bullrande arbeten dagtid under helgerna.

Dispensen gäller formellt från förra helgen, men då utfördes inga arbeten. Denna helg är det enbart lördagen som tas i anspråk.Då kommer en mindre borrigg  att användas för förstärkningsarbeten av södra slussgropen och maskinen omgärdas av bullerskärmar.

Länsstyrelsens dispens gäller särskilt bullrande arbeten lördag och söndag. Dessa arbeten får utföras under helger från den 9 mars-16 juni, klockan 09-18, med uppehåll mellan den 19-22 april samt den 8 - 9 juni. Det meddelar Enheten för mark- och vattenskydd vid Länsstyrelsen, Stockholm.

På grund av markförhållanden har spontarbetet tagit längre tid än beräknat. De arbeten som planeras är bland annat olika borrarbeten. I Sjöfartsverkets ansökan till Länsstyrelsen framgår att projektets övergripande tidplan är ansträngd beroende på omfattande försening i projektet.

- Syftet med ansökan är att bidra till ett effektivare genomförande och att korta anläggstiden för hela projektet. Att länsstyrelsen meddelat denna dispens är mycket bra för projektet, säger John Sternbeck, miljöhandläggare, Sjöfartsverket.

- Dispensen rör sig om måttliga avvikelser från de normala kraven, understryker han.

Ställer villkor

Länsstyrelsen ställer också villkor på Sjöfartsverket i den givna dispensen:
*De mest bullrande arbetena ska undvikas tidig förmiddag och sen eftermiddag för att visa hänsyn till boende i området.
* Samtliga klagomål om buller i samband med dessa arbeten, ska redovisas till Länsstyrelsen veckovis senast måndagen veckan efter utfört arbete.
* Uppmätta bullervärden under aktuell period ska redovisas till Länsstyrelsen veckovis senast tisdagen efter utfört arbete.
* Information om planerat bullrande arbete samt aktuell period och aktuella klockslag, ska publiceras på projektets hemsida och vid arbetsområdet. Information ska även finnas om kontaktperson samt kontaktuppgifter, dit klagomål kan lämnas.

Denna information finns även på besöksplattformen, Södertälje sluss.

Kontaktperson hos utföraren under angivna arbetstider denna helg:
Ingmar Bergstrand
076-867 15 31
Mälarprojektets jourtelefon:
073-325 27 11
Till den här mejladressen kan du lämna dina klagomål:
malarprojektet@sjofartsverket.se