Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Gammal verkstadslokal blir ny Södertäljesiluett

Nyhet 2019-08-14

Nu förbereds demonteringen av den kulturminnesmärkta verkstadsbyggnaden "Hasses lada" på Lotsudden, mitt emot slusskontoret i Södertälje, som en följd av Mälarprojektet. Största delen av byggnaden byggs upp i närheten av befintlig plats.

Hans Karlsson, arbetsledare.
Hans Karlsson, arbetsledare. Foto: Agne Hörnestig

Sjöfartsverket äger verkstadsbyggnaden om cirka 250 kvadratmeter, där den äldsta delen uppfördes redan 1924 som sedan har byggts till i flera etapper. 1924 var också året när kanalen genom Södertälje återinvigdes med ny sluss.

Men den gamla byggnaden blockerar delvis byggnationen av ny slussbro.

Stadsbyggnadsnämnden i Södertälje har gett formellt rivningslov. Detta lov behövs även om den ursprungliga delen av byggnaden från 1920-talet kommer att byggas upp igen. Villkoret är också att återuppbyggnad sker inom tre år.

Rutinerat manskap

Över ladan svävar historiens vingslag. Den har alltid varit förråd för Sjöfartsverket. Här ryms reservdelar och tillbehör till slussen, samt till flera broar i närheten.

Här inne har Hans "Hasse" Karlsson, Arbetsledare vid Drift och Underhåll i Södertälje, och hans mannar huserat i flera år. Nu har de sedan en tid flyttat till 

Här har Drift och Underhåll i Södertälje huserat i många år.
Här har Drift och Underhåll i Södertälje huserat i många år.

en grannbyggnad. De sköter underhållet av Södertälje kanal och Mälarbron, som ägs av kommunen. Dessutom sköter de manövrering och underhåll av Trafikverkets broar i Södertälje kanal.

-Grejerna som vi använder finns inte att köpa på stan. Saknar vi något ställer vi oss och svetsar eller smider det som behövs, säger "Hasse" med småplirig blick.

När ladan har byggts upp igen kommer den såväl som Lotsudden att övergå i kommunal ägo, enligt upprättat kontrakt.

Viktigt behålla den historiska miljön

-Det är viktigt att behålla den historiska miljön så den blir en slags magnet både för Södertäljebor och båtresenärer, förklarar Mats Johannesson som är strategichef för kommunens samhällsbyggnadskontor.

Visionen är en restaurang som kan ha öppet året runt, men han nämner också att man vill inhämta kommuninvånarnas förslag på verksamheter.

-Vi vill utveckla området men också ta hänsyn till det historiska arvet i sammanhanget. Kort sagt skapa en siluett över forna tider som lockar många till platsen i bästa söderläge, understryker Mats Johannesson.

Arbetsledaren Hasse Karlsson i "Hasses lada" som ska plockas ned bit för bit och byggas upp igen till viss del lite längre bort på samma område
Arbetsledaren Hasse Karlsson i "Hasses lada" som ska plockas ned bit för bit och byggas upp igen till viss del lite längre bort på samma område.
"Hasses lada" har fått rejäl slagsida,
"Hasses lada" har fått rejäl slagsida i samband med att den södra byggropen anlades. Där kommer också ena brofästet att byggas för nya bron över kanalen.