Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Gång- och cykelvägar öppnas temporärt

Nyhet 2020-04-30

Gång- och cykelvägar längs kanalen i Södertälje har varit stängda flera år på grund av Mälarprojektet. -Glädjande är att flera av dem öppnas temporärt inom kort, säger Peter Knutsson, samordnande byggledare, Sjöfartsverket.

Hela västra sidan från Maren till Igelstaviken kommer att öppnas inom kort. Detsamma gäller för östra sidan från skateparken efter kanalen och upp till Ridhusplan.

Östra sidan från slussen öppnas ej efter kanalkanten på grund av krönbalken vid kajkanten inte är komplett än. I dagsläget står det bara en spontlinje där.

-Däremot öppnas hela det parallella stråket via Kusensbacka och upp mot sjukhuset, säger Peter Knutsson.

Peter Knutsson, samordnande byggledare
Under de närmast veckorna kommer gång- och cykelvägar längs kanalen i Södertälje att öppnas temporärt, säger Peter Knutsson, samordnande byggledare i Mälarprojektet.. Foto: Agne Hörnestig

Västra sidan norrut, från kanalkontoret och fram till Mälarbron fortsätter att vara avstängd, men det beror på de exploateringsarbeten som utförs i området av en annan byggherre.

Vid Hebbevillan ligger väntläget för fritidsbåtar. Betalningsautomat för slussning tas i bruk den 1 maj.

Jobbar på

-Tyvärr kan vi inte öppna gång- och cykelvägen från Ridhusplan till Östertälje båtklubb eftersom vi måste hantera en hel del skyddsarbeten under broarna i sommar. Men vi ska verkligen försöka jobba på eftersom sträckan är väldigt uppskattad av cykelpendlarna så avsnittet kan öppnas senare i år, summerar Peter Knutsson.

När entreprenadarbetet med Mälarprojektet återupptas igen, kommer dessa gång- och cykelvägar att stängas igen i väntan på att projektet avslutas