Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Hallå där, Jenny Grönesjö Norén

Nyhet 2018-03-12

Hallå där... ... Jenny Grönesjö Norén, miljöhandläggare på Sjöfartsverket.

Hur länge har du arbetat med Mälarprojektet?

- Jag kom in i Mälarprojektet våren 2015. Då arbetade vi med förberedelserna inför huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen.

Miljöhandläggare Jenny Grönesjö Norén
Miljöhandläggare Jenny Grönesjö, Norén. Foto: Sjöfartsverket

Hur många är det som arbetar med miljöfrågorna i projektet?
- Jag skulle förstås säga att alla jobbar med miljöfrågor, på ett eller annat sätt. Men vi är två miljöhandläggare på Sjöfartsverket och två miljöansvariga på Züblin som jobbar väldigt tätt ihop. Vi har dessutom stort stöd av produktionsledare, byggledare, kommunikatör med flera.

Hur arbetar ni med miljöfrågorna i projektet?
- Jag brukar säga att det finns hårda och mjuka miljöfrågor. De hårda handlar om vad som står i lagstiftningen, till exempel vårt tillstånd och villkor. Eftersom det är ett projekt där vi utgår från ett miljötillstånd, så är kontakterna med länsstyrelsen och kommunens miljökontor väldigt viktiga. Det är många miljöfrågor som behöver hanteras, till exempel hantering av schakt- och muddermassor, buller och annat, och där en god dialog med tillsynsmyndigheten är en framgångsfaktor.

Sedan har vi de mjuka miljöfrågorna, som handlar om vad vi gör utöver lagkraven. Mälarprojektet i Södertälje kanal och sluss har som mål att hållbarhetscertifieras enligt Ceequal. Det innebär att vi jobbar med massor av frågor som går utöver vad som krävs enligt lag. Även detta gör vi i samverkan med Züblin. Vi lyfter frågor kring till exempel avfallshantering, hur vi jobbar med information till invånarna i Södertälje, vilken kulturmiljöhänsyn eller ekologisk hänsyn vi tar i projektet.

Vilka utmaningar ser du med miljöarbetet i Mälarprojektet?
- Det finns många utmaningar i ett så här stort projekt. De största utmaningarna, och det som är roligast i arbetet, är att hitta lösningar på problemen som uppstår under projektets gång. Utmaningen kan vara att uppmärksamma problemet i tillräckligt god tid. Ofta krävs myndighetsbeslut, och eftersom våra handläggare på både miljökontor och länsstyrelsen är hårt pressade, så behöver de god framförhållning för att kunna hantera våra frågor.