Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Information om gång- och cykelvägar (månadsinfo)

Nyhet 2020-07-12

Arbete pågår med att kunna öppna fler gång- och cykelbanor.

1. Under juli månad kommer endast rondering av arbetsområden utföras. Det innebär att kontroll görs av att staket sitter som de ska med mera.

2. Vid kanalsidorna har vissa gång- och cykelbanor öppnats upp (se bild här bredvid) och arbete pågår för att se över möjligheter att öppna ytterligare områden.

3. Hur kommer jag till fots eller cykel från norr till söder vise versa längs kanalen?
Svar: Följ röd markering.

Var vänlig att respektera avspärrade områden!

Trevlig sommar!

Arbetsbild över Södertälje kanal och sluss
Arbetsbild över Södertälje kanal och sluss