Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Information om arbeten söder om slussen

Nyhet 2019-09-30

Senhösten 2019 intensifieras arbetet inom Mälarprojektet, söder om slussområdet. Närmast rör det sig om sträckan från E4-bron fram till äventyrsbadet Sydpoolen. Med anledning av det bjöd Sjöfartsverket in boende på närbelägna Fågelviksgränd till informationsmöte.

Arbetspråm med kran av samma typ som kommer att användas vid arbetena i kanalen.
Arbetspråm med kran av samma typ som kommer att användas vid arbetena i kanalen. Foto: Agne Hörnestig

Drygt ett 20-tal personer kom till mötet på måndagskvällen. Presentation gjordes av det stundande arbetet söder om slussen och en historisk återblick gjordes av slussbygget för 100 år sedan.  Mötet leddes av byggledarna Christer Westergren och Johan Semberg. På plats fanns också Tom  Westerlund,  ansvarig för jobben som väntar söder om slussen hos entreprenören Züblin.

Frågor ställdes sedan om buller, vibrationer och transporter som de boende kände oro inför. Byggledarna svarade att kontinuerliga mätningar görs på vibrationer i strategiskt känsligt belägna hus, för att snabbt få information om eventuell påverkan. Och hitintills har inget anmärkningsvärt framkommit.

Inför detta informationsmöte delades flygblad ut till de boende och därifrån bifogas följande information:

 Spontningen beräknas pågå till månadsskiftet oktober/november 2019. Det innebär att kanal­sidorna förstärks med spontplankor av stål, som löper i varandra. Arbetet utförs med hjälp av stor vibrator som står på lastpråm. Spontplankorna vibreras ned till ett djup av cirka 14 meter och jobbet tar cirka 15 minuter per planka om allting går som det ska utan att problem tillstöter. I samband med det uppstår visst buller.Om problem tillstöter i form av stenar eller hårda marklager ersätts plankorna med rör som borras ned i marken med en stor borrmaskin. Då tar arbetsmomentet längre tid och bullret blir något starkare än vid vibrering. Förhoppningsvis behöver den tekniken inte användas.

Många moment

Sponten ovan mark förankras med stag som sätts fast i marken vid sidan om kanalen. Detta utförs med en borrmaskin som bullrar en del och det arbetet väntas pågå till månadsskiftet november/december 2019. Bakom sponten grävs ett utrymme som ska ge plats åt "formar" till krönbalken. Det är en betongbalk som läggs ovanpå sponten för största möjliga stabilitet. Arbetet görs med grävmaskin på pråm.

– Krönbalken gjuts i etapper med 17 meter i veckan under 2020. I slutänden byggs en gång- och cykelväg på balken. Entreprenadmaskiner används men utöver det är arbetet inte bullrande, förklarar Johan Semberg, byggledare Kanal, Sjöfartsverket.

Vid varje sådan gjutning kommer tiotalet betong­bilar att köra in till Ridhusplanen och de kör sedan ut till pråmen där betongen används till gjutarbetet av krönbalken.

Gjutningar vintertid

– Gjutningarna på sträckan beräknas ske på eftermiddagarna med tyngdpunkt under vintern eftersom den södra delen av kanalen har mindre is än den norra, fortsätter Johan Semberg.

Under 2020 och 2021 fungerar Ridhusplanen som en mellanlagringsplats för material som ska användas vid bygget av de båda slusskamrarna som ligger söder respektive norr om slussen. Det innebär att material kommer att forslas till och från platsen med lastbil, samt hanteras på plats av lastmaskiner. Detta pågår med varierande intensitet under entreprenadtiden.

– Vi gör allt vi kan för att hålla nere bullernivåerna under tiden som arbetena pågår, understryker Johan Semberg.

Karta över aktuellt arbetsområde.
Karta över aktuellt arbetsområde.