Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Information om kanalarbetet

Nyhet 2018-05-08

På sydvästra sidan av kanalen svetsas små konsoler på sponten. De ska fungera som upphängnings-anordning för prefabricerade betongelement för den s.k. krönbalken, vilken ska gjutas på spontens topp. Krönbalken fungerar bland annat som ett rostskydd till stålsponten. På landsidan, bakom sponten, schaktas befintligt material bort och ersätts med krossmaterial som underlag för krönbalken.

På sydvästra sidan av kanalen, norr om E4-broarna, fortsätter arbetet med foderrörsborrning och stagborrning några veckor till. På sydöstra sidan av kanalen pågår Telge näts arbete med att förlägga ny spillvattenledning.

Stag- och foderrörsborrning pågår i kanalens nordvästra del mellan slussen och fram till Kanalholmen.

Kanalarbetet löper på.
Kanalarbetet löper på. Foto;: Sjöfartsverket

- Här har borrningen gått mycket bra och arbetet har haft en bra hastighet. Stagborrningen fortsätter upp mot Mälarbron. I norra delen av kanalen kommer så småningom en ledning att dras och därför görs ett glapp i spontningen, där befintlig ledning ligger idag, säger Kristin Sjögren, Sjöfartsverket, biträdande byggledare för kanalen.

Spontningsarbetet fortsätter i den nordöstra delen av kanalen. Under en del av spontningen har berg legat grundare än beräknat. Det har varit ett lager av hårt packat material som sponten ska ta sig igenom och därför har sponten fått slås ned med hammare vid det området. De spontplankor som står på berg, står högre upp än övriga spontplankor, vilka gått ner till fullt djup. De kommer att kapas för att få en jämn höjd på alla spontplank.