Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Informationsmöte för sjöfarten

Nyhet 2018-02-01

Måndagen den 29 januari 2018 höll Sjöfartsverket ett informationsmöte i Södertälje stadshus dit agenter, skeppsmäklare, företrädare för industrin, hamnar med flera var inbjudna. Syftet med mötet var att få till en dialog om hur Mälarprojektets arbeten i kanalen och sjöfarten ska samverka på bästa sätt.

Fartygstrafiken har en stor påverkan på arbetena längs kanalen. Fartyg med en bredd överstigande 15 meter eller ett djupgående överstigande 5,5 meter eller tank/kemfartyg får inte passera arbetspontonerna i vissa avsnitt av kanalen.

Syftet med mötet var att få till en dialog om hur Mälarprojektets arbeten i kanalen och sjöfarten ska samverka på bästa sätt. Foto: Sjöfartsverket
Syftet med mötet var att få till en dialog om hur Mälarprojektets arbeten i kanalen och sjöfarten ska samverka på bästa sätt. Foto: Sjöfartsverket

Det innebär att vid anlöp av någon av de nämnda fartygskategorierna behöver arbetspontonerna flyttas från vissa arbetsområden.

- De hinder som uppstår då man behöver flytta arbetspontonerna på grund av passerande fartygstrafik innebär att arbetet står still 30-40 procent av tiden, motsvarande cirka 20 arbetstimmar per vecka, säger Henrik Berg, projektledare för Mälarprojektet.

Periodvisa avstängningar behövs

För att arbetena ska kunna utföras enligt plan behöver Södertälje kanal och bitar av farleden, helt eller delvis, avlysas under vissa tidsperioder. Det behöver ske med sjöfartens tillgänglighet i beaktande och Sjöfartsverket har tillsatt en utredning som föreslår mer omfattande planering och kommunikation mellan parterna för att kunna tillgodose de olika behoven.

- Ett önskemål är att koordinera fartygen så att de går i konvoj för att störa arbetena längs kanalen mindre. Det bygger mycket på kommunikation för att få allt att klaffa mellan sjöfarten, lotsplaneringen och projektet, säger Patrik Skoglund, tf lotsområdeschef.

- Det var ett mycket bra möte där vi fick in bra synpunkter som vi tar med oss i det fortsatta arbetet, säger Johan Wahlström på Sjöfartsverkets infrastrukturenhet.