Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Kanalen tillfälligt stängd

Nyhet 2018-01-25

Grusmassor har runnit in i den nordöstra slusskammaren, vilket påverkar den norra slussen, där slussporten inte kan manövreras på den östra sidan. Därmed hålls kanalen stängd för fartygstrafiken tills problemet är åtgärdat. Enligt prognosen kommer problemet åtgärdas under dagen.

Grusmassor har runnit in i den nordöstra slusskammaren.
Grusmassor har runnit in i den nordöstra slusskammaren. Foto: Sjöfartsverket
En spontplanka har drivits ner som stopp för att förhindra att mer grusmassor rinner bort när spontningsarbetet fortskrider.
En spontplanka har drivits ner som stopp för att förhindra att mer grusmassor rinner bort när spontningsarbetet fortskrider. Foto: Sjöfartsverket

Var har hänt?
När spont har vibrerats ner i den nordöstra mottagningsgropen har grusmassor sipprat ut till följd av vibrationerna och har sedermera följt med strömmen in mot slusskammaren.

Vad görs?

En spontplanka har drivits ner som stopp för att förhindra att mer grusmassor rinner bort när spontningsarbetet fortskrider.
En maskinpark är på väg för att muddra bort grusmassorna.
Dykare ska syna arbetet när muddermassorna är borttagna.
När beräknas problemet vara löst?
Enligt prognosen kommer arbetet vara klart och synat senast kl. 20.00 torsdagen den 25 januari 2018 och kanalen kan då åter öppnas för fartygstrafiken.