Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Kontaktperson hos entreprenör vid helgarbetet

Nyhet 2019-03-22

I helgen ska Sjöfartsverkets entreprenör arbeta med att byta ut ledverken under Mälarbron. Enligt länsstyrelsens direktiv ska Sjöfartsverket publicera uppgifter om ansvarig kontaktperson för aktuella arbeten under tiden som dessa pågår.

Länsstyrelsens dispens gäller särskilt bullrande arbeten lördag och söndag. Dessa arbeten får utföras under helger från den 9 mars-16 juni, klockan 09-18, med uppehåll mellan den 19-22 april samt den 8 - 9 juni.

Kontaktperson hos utföraren för borrarbeten:
Sabina Sandström
076-867 15 31

Mälarprojektets jourtelefon:
073-325 27 11
Till den här mejladressen kan du lämna dina klagomål:
malarprojektet@sjofartsverket.se