Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Läget runt slussen

Nyhet 2018-06-05

På Slussholmen har borrningsarbeten pågått hela våren och försommaren, även på helger enligt en dispens från Länsstyrelsen.

Dessa borrningsarbeten blev klara 3 juni, vilket innebär att det inte blir något mer borrningsarbete på Slussholmen på helger. Det kommer att svetsas i stödkonstruktionen under sommaren (vilket inte ska vara störande) och i augusti planeras urschaktningsarbeten av byggropen.

I kanalen utanför Hebbevillan är spontningen klar. På motsatta sidan av kanalen är det ett fåtal dagar kvar med slagning av kanalspont.

Det spontas rör på den östra sidan. Det arbetet avslutas torsdag 21 juni, och återupptas igen 3 september.

På Lotsudden pågår borrningsarbeten fram till och med 21 juni. Därefter kommer endast svetsningsarbeten att pågå.