Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sträckan slussen-Mälarbron öppen (månadsinfo)

Nyhet 2021-06-09

Månadsinformation för juni och juli från Sjöfartsverket i Södertälje.

Karta över Södertälje slussområde

1. Sjöfartsverkets personal monterar undsättningsstegar på spont- och kajkanter utmed kanalen.

2. Under E4-broarna pågår arbeten för komplettering av ledverk. Störningar kan uppstå för passerande på gångvägen men vi kommer att göra allt som är möjligt för att minimera dessa.

3. Vid kanalsidorna är vissa gång- och cykelbanor öppna för allmänheten. Följ röd markering på kartan

4. Sträckan slussen-Mälarbron har öppnats i form av ett längsgående trädäck. I samband med det har det även öppnats upp mellan Mälarbron och Sjöfartsverkets prickförråd. Se blå sträckning.

Var vänlig att respektera avspärrade områden!