Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Målningen förvaras på skyddad plats

Nyhet 2020-02-17

Södertäljeborna fick häromveckan "tillbaka" utsikten över slussområdet från gång- och cykelvägen bakom arbetsbodarna längs Grödingevägen. För att fullfölja detta var en större graffitimålning på ett plank tvungen att tas ned. Målningen har nu lagts på lager, skyddad för väder och vind, i avvaktan på att Mälarprojektet ska fortsätta.

Planket var fäst vid flera betongelement. För att få bort dem, till förmån för gångvägen, var planket tvunget att tas ned. Det är nu fört till en vädersäkrad upplagsplats.

Det tidigare arbetsområdet längs Grödingevägen töms nu och städas. Men en stängslad inhägnad behålls. 

Åtgärderna är en del av de skydds- och avvecklingsarbeten som görs nu till följd av det tillfälliga uppehållet i Mälarprojektet.

 

Graffitimålningen har plockats ned
Graffitimålningen har plockats ned och förvaras på skyddad plats till förmån för utvidgad gångväg. Foto: Sjöfartsverket

Delar behöver troligen renoveras

Mälarprojektet startade 2016. Hösten året därpå gav Södertälje kommun i uppdrag till konstnären Lars-Erik Recht[HU3] att skapa ett verk på dessa träskivor under Mälarprojektets byggtid. Han bjöd i sin tur in två kollegor att delta. Konstnärerna ersattes med 80 000 kronor för graffitimålningen och målningen övergick sedan till Sjöfartsverkets ägo.

-De delar som är möjliga att återanvända har sparats i avvaktan på att Mälarprojektet startar upp igen med ny entreprenör. I samband med det behöver sannolikt delar av grafittikonsten renoveras i någon mån, säger Ulrika Hamberg, projektledare för Mälarprojektet.

Levande dialog

-För oss är det viktigt att kommunala intressen som finns inom byggarbetsplatsen tas om hand under projektets fortsatta levnad. Vi har sedan länge en god dialog med Södertälje kommun som nu kommer att ytterligare effektiviseras genom en samlad och återkommande mötesserie. När vi ses nästa gång kommer troligtvis diskussionen upp om hur konsten kan återanvändas, säger Ulrika Hamberg, projektledare för Mälarprojektet.

Ulrika Hamberg, projektledare
Ulrika Hamberg, projektledare för Mälarprojektet hos Sjöfartsverket. Foto: Agne Hörnestig