Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Rasrisk skäl till stängda gång- och cykelstråk

Nyhet 2020-02-10

Gång- och cykelvägar längs Södertälje kanal är avstängda, vilket bland annat beror på rasrisk från arbeten som inte avslutats längs kanalen.

-Vår ambition är att kunna återskapa möjligheten att röra sig längs kanalen. Men innan så sker måste det vara säkert och fastställt att inga nya avstängningar skapas som hindrar framkomst och motverkar syftet med att öppna nu avstängda GC-vägar, säger Eric Reimbertsson, byggledare Kanal, Mälarprojektet.

Problematiken, liksom konsekvenserna, med de stängda  GC-vägar längs kanalen är väl kända. Tunga skäl i sammanhanget är att vägarna ligger inom avspärrade arbetsområden där arbeten håller på att avslutas och slänter ska säkras. 

En ny entreprenör kommer så småningom att ta vid och slutföra arbetet i Södertälje kanal och sluss. I samband med det aktualiseras frågan om både befintliga och nya gång- och cykelstråk.

- Vi har inte hela bilden klar för oss än och kan därför inte ge några definitiva svar på frågan om när  främst befintliga gång- och cykelvägar kan öppnas igen. Därför ber vi att få återkomma om detta, summerar Eric Reimbertsson.

För yttterligare information:

Eric Reimbertsson
Byggledare Kanal
073-682 77 87