Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Rekreationsstråk längs kanalen

Nyhet 2019-10-10

Parallellt med slussbygget i Södertälje planeras nu för "finarbetet": Ett nytt gång- och cykelstråk längs kanalens bägge sidor, utegym och trädäck ned mot vattnet och mycket mer. Södertäljebon har verkligen någonting att se fram emot.

Joar Skott, Sjöfartsverkets projekteringsledare i denna satsning som ingår i finplaneringsentreprenaden, finalen på bygget för Mälarprojektet.
Joar Skott är Sjöfartsverkets projekteringsledare i denna satsning som ingår i finplaneringsentreprenaden, finalen på bygget för Mälarprojektet. Foto: Agne Hörnestig

Sammanlagt rör det sig om satsningar av olika slag på 18 platser, både norr och söder om slussen. Förslaget till den övergripande färgsättningen har inspirerats av sjöfarten och dess sjömärken. Längs kanalen placeras möbler och gymutrustning i färgerna för styrbord och babord, det vill säga rött och grönt. Ståldetaljer på räcken, skräpkorgar och belysningspollare lackas i svart.

På östra sidan, från Igelstaviken och strax norr om Mälarbron, sträcker sig den asfalterade gång- och cykelvägen om cirka 3 kilometer.

På västra sidan anläggs också en ny gång- och cykelväg, men med uppehåll längs gästhamnen. På den sidan norr om slussen byggs en ny gångbrygga längs kanalen. Två nya broar till Kanalholmen byggs som ansluter till nämnda gångbrygga. En tredje gångbro anläggs mellan Slussholmen och Vänortsparken.

Stora möjligheter

- Gång- och cykelstråken längs kanalens bägge sidor skapar flera fina rekreationsmöjligheter, säger Lova Mattsson Kjellqvist, landskapsarkitekt som ansvarat för satsningen från Södertälje kommuns sida.

Cykelstråken blir jätteviktiga, kort sagt ett nav, för alla Södertäljebor som cyklar till och från jobbet. Promenadstråken bjuder i sin tur på en mängd olika miljöer i närheten av vattnet. Kommunen har flera dokument som säger att man ska ta tillvara på närheten till kanalen och den visionen realiseras verkligen nu.

- Det blir roligt att flanera och själen får ro tack vare de olika miljöerna. Många kommer säkert att ta med sig picknickkorgen, slå sig ned på någon av bänkar som finns och sedan njuta av matsäck och vyn över båtarna, fortsätter Lova Mattsson Kjellqvist.

Utegym och promenadstråk

Projektet innefattar generellt sett många grönytor, bänkar och soldäck i olika formationer. Här kommer två exempel på fina utemiljöer som väntar:

I närheten av badhuset byggs utegym, samt parkområde med sittplatser utmed kanalen. I närheten byggs ett större "träflak" där flera personer kan sitta ned. Vidare norrut, strax innan Slussenområdet nedanför Hassors hästar, anläggs en boulebana. Runt omkring uppförs sittplatser i trä och ett långt trädäck, sammanlagt 100 meter långt, ned mot vattnet.

Joar Skott är Sjöfartsverkets projekteringsledare i denna satsning som ingår i finplaneringsentreprenaden, finalen på bygget för Mälarprojektet.

- Det finns många vackra platser att ta till sig. En klar favorit blir Kanalholmen som öppnas upp för besökare tack vare gångbroarna. Men kajpromenaden blir också en attraktion i sig som mest troligt lockar många flanörer, säger Joar Skott.

Läktare med sittplatser och soldäck
Den stora ledningsbrunnen intill kanalen, nedanför Kusens backe, integreras och döljs under en läktare med sittplatser och soldäck. Illustration: Sweco
Två utomhusgym planeras utmed kanalen
Två utomhusgym planeras utmed kanalen – det ena vid Igelstavikens inlopp och det andra längs kanalen nedanför badhuset.Inspirationsbild: Lappset.

Bakgrund:

Vid 2016- års upplaga av Kringelfestivalen samlades medborgarförslag in av Södertälje kommun som gällde aktiviteter i miljön närmast kanalen efter att Mälarprojektet slutförts. Förslagen ledde fram till ett gestaltningsprogram som utgör grund för finplaneringsentreprenaden.

Kommunen överlämnade förslagen till Sjöfartsverket samma höst. De har nu resulterat i 18 "vistelseplatser" som ingår i satsningen.

Ett rekreationsstråk planeras på båda sidor om kanalen nära Södertälje sluss. Arbetet kommer att ske parallellt med slussbygget som beräknas klart till årsskiftet 2021-2022. Rekreationsstråket är en gemensam satsning mellan Södertälje kommun och Sjöfartsverket.