Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Så går arbetet längs Södertälje kanal

Nyhet 2018-02-06

I norra kanalen har spontningsarbetet fortsatt längs den västra kanalsidan upp till Kanalholmen. I första hand vibreras sponten ner, men bitvis har en hammare behövts användas då sponten har varit svår att få ner de sista metrarna

Geografisk beskrivning av Södertälje kanal och sluss
Geografisk beskrivning av Södertälje kanal och sluss. Illustration: Sjöfartsverket
Pålningskran i arbete.
Pålningskran i arbete. Foto: Sjöfartsverket

I norra kanalen har spontningsarbetet fortsatt längs den västra kanalsidan upp till Kanalholmen. I första hand vibreras sponten ner, men bitvis har en hammare behövts användas då sponten har varit svår att få ner de sista metrarna.

- Vi räknar med att spontningen på Kanalholmen kommer att pågå under februari för att sedan fortsätta precis norr om Kanalholmen och vidare mot Mälarbron, säger Andreas Klintberg, Sjöfartsverket, byggledare för kanalen.

Kanalisationsarbetena med ny ledning strax norr om slussen har i princip avlutats och under februari månad påbörjar ledningsägaren Skanova dragning av nya kablar i den nya kanalisationen.

I södra kanalen pågår arbeten med prövning av monterade stag på västra kanalsidan. Det görs för att säkerställa att de fungerar som det ska. Hela sträckan sydväst om E4-broarna är klar gällande spont och stag, men det återstår vissa kompletteringar där det varit svårt att få ner sponten till fullt djup.

- I slutet av februari beräknas arbeten med att forma, armera och gjuta krönbalk starta längst ner i sydvästra kanalen, säger Andreas Klintberg.

Håltagning pågår

Håltagning i befintlig krönbalk/spont nordväst om E4-brorna pågår, om än med vissa utmaningar. Stagmontage nordväst om E4-brorarna fortsätter och arbetar sig i riktning norrut mot Slussen.

Spontmontaget fungerar bra även om vi haft lite utmaningar under december/januari. Stagmontaget går sämre, men vi arbetar aktivt med alternativa metoder för att montera stag och det känns som om vi är på rätt väg. Förhoppningsvis så har vi en bra stagmetod framme under februari månad, säger Andreas Klintberg.