Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsverket bygger trädäck

Nyhet 2021-03-04

Ett 700 meter lång temporärt trädäck ska byggas av Sjöfartsverket mellan Södertälje sluss och Mälarbron. Det blir ett av de vackraste promenadstråken längs kanalen.

Byggnationen sker under mars och april månad med planerat öppnande den 30 april för allmänheten. Det blir 2,1 meter brett och förses med räcke ut mot kanalen. Det långa trädäcket är enbart avsett för fotgängare och cykeln får ledas. I nästa skeende kommer det att ersättas av en permanent konstruktion när alla byggarbeten i sluss och kanal är avslutade. Sträckningen är markerad i grön färg på kartan ovanför.

Trädäcket byggs av Melander Bygg i Norrköping, genom avrop på ramavtal.

- I det aktuella området har vi tidigare haft mycket problem med att medborgare rivit sönder avspärrningsstaket för att komma ned till vattnet. Det har blivit många lagningar under årens lopp och det kommer vi nu ifrån i och med att vi öppnar upp området med trädäcket för Södertäljeborna, säger Jan Axelsson, projektledare i Mälarprojektet, Sjöfartsverket.

- Trafikverket kommer sedan att kunna nyttja bron för enklare transporter till och från arbetsplatsen när ny entreprenör tillträder.