Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Samarbetet för bygget av Södertälje kanal och sluss avslutas

Nyhet 2019-11-27

Sjöfartsverket och Züblin är överens om att avsluta samarbetet kring Södertälje kanal och sluss. Bygget har visat sig vara svårare än vad någon kunde veta innan vilket gör att båda parter nu är överens om att avsluta samarbetet. Projektet beräknas ändå färdigställas som planerat under 2022 och till den befintliga kostnadsprognosen.

Arbetssättet har inte fungerat med de förutsättningar som råder i marken längs kanalen och i slussområdet som ligger på en rullstensås. De exakta markförhållandena har varit mycket svåra att förutse och ställt till med större problem än förväntat.

En ny sluss och kanal är en del i att öka sjöfartens konkurrenskraft i Mälaren och ett led för att skapa bättre hållbarhet i transportsektorn, eftersom gods kan flytta från lastbilar till fartyg på sjön. Ombyggnaden av slussen i Södertälje skapar inte bara förutsättningar för minskad trängsel och kortare köer på vägar och järnvägar i Mälardalen. I och med att kanalen blir både djupare och bredare ökar sjösäkerheten samtidigt som större fartyg som är byggda med moderna miljökrav och som kan frakta större mängder gods kan passera.

Ytterligare upplysningar

Sjöfartsverkets pressnummer, 010-478 48 40