Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Snart är "Hasses lada" nedmonterad

Nyhet 2019-09-20

Demonteringen/rivningen av "Hasses lada" är nu inne i slutskedet.

Den äldre delen är nedmonterad till bottenstockarna. Den nyare delen kommer sedan att rivas. Det arbetet är planerat att utföras under vecka 39, det vill säga nästa vecka.

I början av oktober väntas sedan all demontering och rivning att vara slutförd. Det demonterade materialet lagras sedan för återuppbyggnad i samband med färdigställandet av Mälarprojektet.

"Hasses lada" rivs snart.
"Hasses lada" rivs snart. Foto: Sjöfartsverket

-Det nya läget är specificerat i gällande rivningslov av kommunen och det är som sagt bara den äldre delen som kommer att byggas upp igen, förklarar Christer Westergren, byggledare Sluss i Mälarprojektet, Sjöfartsverket.

-Byggnaden blir på så sätt ungefär en tredjedel kortare. Den kommer att flyttas västerut där den nya delens gavel tidigare stod. I övrigt sker endast smärre justering av läget.

Historiens vingslag

Vän av ordning undrar säkert varifrån namnet "Hasses lada" kommer. I nyhetsflödet för Mälarprojektet har tidigare berättats om denna verkstadsbyggnad om cirka 250 kvadratmeter. Den äldsta delen uppfördes redan 1924 och byggnaden är kulturminnesmärkt. 1924 var också året när återinvigning hölls av Södertälje kanal med sluss. Namnet "Hasses lada" är kopplat till Hans "Hasse" Karlsson, arbetsledare vid Drift och Underhåll i Södertälje, och hans mannar som tidigare huserade här i flera år.

Bit för bit plockas byggnaden ned.
Bit för bit plockas byggnaden ned. Foto: Sjöfartsverket
Nu återstår inte så mycket av byggnaden.
Nu återstår inte så mycket av byggnaden. Foto: Sjöfartsverket