Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Stor gjutning i Södertälje sluss

Nyhet 2019-10-14

Betonggjutning av de två byggroparna i slussområdet för Mälarprojektet sker vid två dygnsavstängningar den 9/11 – 10/11 samt 16/11-17/11. All fartygstrafik stängs av från 07.00 på lördag morgon till 07.00 söndag morgon. Slussbron stängs i båda fallen av för fordonstrafik tidsintervallen fredag 23.00 - söndag kväll 24.00.

Fartyg i Södertälje sluss.
Fartyg i Södertälje sluss. Foto: Agne Hörnestig

Den 9-10 november sker undervattningsgjutning i norra byggropen. Helgen därpå, 16-17 november,är motsvarande gjutning planerad i södra i norra byggropen.

Vid undervattensgjutningen är det av yttersta vikt att flödet av gjutningen ej avbryts på grund av trafik genom kanalen och slussområdet. Gjutröret behöver tillföras betong i en hastighet av 80 kubikmeter per timme. Det innebär att en fullastad betongbil behöver tömmas och lämna området var fjärde minut och sammanlagt räknar man med cirka 300 betongbilar under 24 timmars kontinuerligt arbete.

Bullermattor hängs upp längs Slussgatan men betongbilarnas varningsljud vid backning får inte kopplas ur. Fordonstrafiken över slussbron leds om från aktuella fredagskvällar 23.00 till söndag kväll 24.00. Gång- och cykeltrafikanter kan passera som vanligt över slussbron. Boende i området kommer att informeras via flygblad.

Kritiskt

Undervattensgjutningarna är de mest kritiska momenten som hitintills genomförts i Mälarprojektet. Det är mycket höga krav på att betongkakan är tät och homogen. Ett gjutavbrott skulle innebära att all utlagd betong i gropen behöver bilas bort innan gjutningen måste göras om på nytt. Till varje grop beräknas cirka 1700 till 2000 kubikmeter betong.

Utan den gjutna betongplattan skulle de hydrauliska krafterna trycka upp bottenmassorna med sådan kraft att gropen riskerar att implodera, trycks ihop
Utan den gjutna betongplattan skulle de hydrauliska krafterna trycka upp bottenmassorna med sådan kraft att gropen riskerar att implodera, trycks ihop. Illustration: Jan Axelsson

- Vi kommer att gjuta en betongplatta som är 1 meter tjock. Den förankras i 180 borrade stag i botten av gropen. Utan den gjutna betongplattan skulle de hydrauliska krafterna trycka upp bottenmassorna med sådan kraft att gropen riskerar att implodera, trycks ihop. Gjutning under vatten måste kort sagt ske för tryckutjämningens skull, förklarar Peter Knutsson, byggledare Betong, Sjöfartsverket, Södertälje. 

Sjöfartsverkets entreprenör Züblin har beviljats dispens för arbetet av Länsstyrelsen i Stockholms län och Södertälje kommun har godkänt avstängningen. Boende inom slussens närområde kommer att få separat information via flygblad.

Ny gjutning efter nyår

Efter nyår väntar gjutningar av bottenplattorna till slusskonstruktionen i norra respektive södra gropen, som då är torrlagda. Det rör sig om ungefär lika stora mängder betong.

-Vi beklagar de störningar som kommer att uppstå men tyvärr finns inga genvägar. Jobbet måste göras, helt enkelt. Men vi är mycket medvetna om den olägenhet som kan uppstå för de närmast omkringboende, främst med tanke på varningsljudet när betongbilarna ska backa. Vi ska göra så mycket vi bara kan för att minimera störningarna, summerar Peter Knutsson.