Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Temporär öppning gång- och cykelstråk

Nyhet 2020-05-29

De gamla gång- och cykelvägsstråken längs kanalen i Södertälje har varit stängda länge på grund av Mälarprojektet, men nu öppnas de temporärt i avvaktan på ny entreprenör. I dag öppnar sträckan Östertälje båtklubb – Sydpoolen.

Det grusade stråket börjar vid Östertälje båtklubb och fortsätter sedan under Mälarbroarna upp till Ridhusplan.

-Därifrån fortsätter gång- och cykelvägen ned till kanalkanten och vidare bort till Sydpoolen. Av byggnadstekniska skäl kan GC-vägen inte följa kajkanten riktigt hela vägen. Men det kändes viktigt för oss att få ordning på vägen så snart som möjligt för Södertäljebornas skull, informerar Peter Knutsson, samordnande byggledare i Mälarprojektet.

Populärt gång och cykelstråk öppnas tillfälligt.
Populärt gång och cykelstråk öppnas tillfälligt. Foto: Sjöfartsverket

Mycket på gång

Hela västra sidan från Maren till Igelstaviken har öppnats. Detsamma gäller för östra sidan från skateparken efter kanalen och upp till Ridhusplan, som ligger vid Saltsjöbron.

Östra sidan, mellan slussbron och Bergviksgatan, öppnas ej efter kanalkanten på grund av att krönbalken vid kajkanten inte är komplett än. I dagsläget står det bara en spontlinje där.

Västra sidan norrut, från kanalkontoret och fram till Mälarbron fortsätter att vara avstängd, det beror till exempel på att krönbalken inte är färdigställd.

Vid Hebbevillan ligger väntläget för fritidsbåtar. Betalningsautomat för slussning har tagits i bruk för säsongen.

Vissa gång- och cykelstråk är alltså fortfarande avspärrade och det beror på att säkerheten innanför inte kan garanteras för allmänheten.