Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Tillfällig avstängning av hela Mälarbron

Nyhet 2019-03-14

Mälarbron i Södertälje kommer att vara stängd för bil- och busstrafik lördag och söndag den 23-24 mars. Anledningen är pålningsarbeten vid Mälarbrons fundament.

Ledverken av trä under Mälarbron ska bytas ut mot sex stycken moderna i stål. Detta innebär höjd säkerhet då ledverkens funktion är att skydda brofundamenten från påsegling av fartyg. Inledande arbeten utfördes 13-14 februari 2019 med begränsad framkomlighet på bron.

Ledverkspålarna är 20 meter långa och de kan bara installeras med öppna broklaffar. Pålarna kommer i huvudsak att vibreras ned, vilket är en tystare metod jämfört med hydraulisk hammare. Effektiv installationstid per påle är cirka 1 timme. Det bullrande momentet beräknas till cirka tio minuter per timme.

Dispens av Länsstyrelsen

För detta arbete krävs en större pråm och ovanpå den en pålningskran cirka 24 meter hög. Det innebär att båda brospannen ställs i öppet läge och ingen trafik kan passera på bron lördag 23 mars 07-19 samt söndag 24 mars 07-19. Enligt gällande miljödom får arbete i kanalen bara utföras dagtid vardagar, men detta skulle innebära stora problem för all trafik, inklusive trafik till och från sjukhuset. Därför har dispens i frågan lämnats av Länsstyrelsen Stockholm, samt Miljönämnden i Södertälje kommun.

Även sjöfarten berörs

Sjötrafik på kanalen tillåts inte heller passera under angivna tider när dessa arbeten pågår, eftersom detta kan leda till flera avbrott i arbetet med risk för att arbetet inte kan färdigställas under angiven tidsperiod.

Sjöfarten har underrättats.

Kontaktperson under tider som dessa arbeten pågår:
Johan Semberg
Byggledare/Kanal
072-237 65 98
johan.semberg@sjofartsverket.se