Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Trädäck färdigbyggt (månadsinfo)

Nyhet 2021-05-05

Månadsinfo för maj månad från Sjöfartsverket i Södertälje. Det berättas bland annat om arbete med montering av undsättningsstegar och att öppning har skett av ett längstgående temporärt trädäck på en delsträcka längs kanalen.

Kartbild över kanalområdet som bland annat visar att ett nybyggt trädäck uppförst på sträckan Slussen-Mälarbron.
Kartbild över kanalområdet som bland annat visar att ett nybyggt trädäck uppförst på sträckan Slussen-Mälarbron.

1.Sjöfartsverkets personal monterar undsättningsstegar på spont- och kajkanter utmed kanalen.

2.Under E4-broarna pågår arbeten för komplettering av ledverk. Störningar kan uppstå för passerande på gångvägen men vi kommer att göra allt som är möjligt för att minimera dessa.

3.Vid kanalsidorna är vissa gång- och cykelbanor öppna för allmänheten. Följ röd markering på kartan.

4.Sträckan Slussen – Mälarbron har öppnats i form av ett längsgående, temporärt, trädäck. I samband med det har det även öppnats upp mellan Mälarbron och Sjöfartsverkets prickförråd . Se blå sträckning.