Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Underhållsarbete förbereds av Slussbron

Nyhet 2021-03-25

Underhållsarbeten planeras av Slussbron i Södertälje. Dessa görs i avvaktan på att ny bro byggs.

Underhållsarbete planeras av Slussbron i Södertälje
Underhållsarbete planeras av Slussbron i Södertälje. Foto: Agne Hörnestig

Den befintliga Slussbron är sliten och den bär inte längre de allra tyngsta fordonen. Redan 2019 ändrades bärigheten från BK1-klass till BK2 klass för Slussbron. Bärigheten avgör hur tunga fordonen får vara som belastar en bro eller väg, enligt Trafikverkets bestämmelser.

Enligt tidigare planer skulle ju Mälarprojektet med ny bro över slussen, har varit klar nu. Men bygget har inte kunnat fullföljas som det var tänkt och därför fortsätter det kontinuerliga underhållsarbetet.

En konsult arbetar nu med att undersöka vilka behov av underhållsarbeten, som utöver normalt underhåll, behöver göras.

Planen är sedan att komma igång med arbetet senare i vår. Det är ännu för tidigt att uttala sig om i fall trafiken kommer att påverkas och likaså för hur lång tid eventuell begränsning kommer att ske.

-Vi kommer att upprätthålla bron utifrån BK2 standard. Eventuell kan det bli tal om dispenstrafik för tyngre fordon, men inga sådana dispenser har sökts sedan 2019 vad jag känner till, säger Kenneth Fjeldseth, biträdande affärsområdeschef för Slussar och Kanaler på Sjöfartsverket.

Det är Trafikverket som ska avsluta arbetet i Södertälje med kanalen och slussen medan Sjöfartsverket bidrar med nautisk kompetens.

-Bedömningen är att en ny slussbron för BK1-klass finns på plats någon gång under 2024, säger Tobias Kednert som är Trafikverkets projektledare i Södertälje Kanal och Sluss.