Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Uppskattat dialogmöte i Västerås

Nyhet 2019-10-09

Hur påverkas näringslivet i Mälardalen av Mälarprojektet i Södertälje? Det var den centrala frågeställning när Sjöfartsverkets representanter mötte näringslivet, rederier och hamnrepresentanter vid ett dialogmöte hos Handelskammaren i Västerås.

Deltagare vid mötet i Västerås
Deltagare vid Handelskammarens möte i Västerås. Längst fram i bild Johan Wahlström och vid sidan av honom Mats Jäderland, båda Sjöfartsverket, samt Thor-Björn Käck, längst till vänster. Foto: Agne Hörnestig

De inledande frågorna gällde kommande avstängningar och status i projektet.

Ulrika Hamberg, projektledare i Mälarprojektet, informerade om åtgärder i farleden. Vidare berättade hon att den nya slussen blir längre och bredare än den nuvarande, ny slussbro byggs och likaså kompletteras nuvarande ledverk med mera.

Närmast förbereds gjutning av bottenplattorna i södra och norra byggropen.

Två veckoavstängningar väntar

Mentor för mötet, som samlade 25-talet personer, var Thor-Björn Käck, projektledare för Internationalisering och Infrastruktur vid Handelskammaren Mälardalen, Västerås.

Efter Hambergs korta information lämnade han över ordet till Mats Jäderland, infrastruktursamordnare som bland annat nämnde om kommande avstängning 3/12-12/12 då kanalen kommer att vara avstängd under sju vardagar mellan 07-19. Då kommer nytt erosionsskydd att byggas längs ena sidan av slussen. En motsvarande avstängning väntas sedan i januari 2020 och då anläggs nytt erosionsskydd på andra sida av slussen.

Detta var en fråga som till viss del oroade besökarna och det blir i slutänden en omfattande logistikfråga för att näringslivet ändå ska nå sina kunder.

Komplicerat

-Önskemålet är att Sjöfartsverket kan bemanna upp med fler lotsar innan och efter avstängning, löd en kommentar i sammanhanget.

Men det är inte så lätt. Det går inte att "låna in" lotsar från övriga delar av landet som saknar kännedom och kunskap om aktuellt område. Det är en erfarenhet som kräver minst ett års utbildning på plats. Lotsarna får inte heller köra alla fartygsstorlekar, för det krävs utbildningsintyg.

Förutom Ulrika Hamberg och Mats Jäderland, representerades Sjöfartsverket av Johan Wahlström, enhetschef vid infrastrukturavdelningen, Agne Hörnestig, kommunikatör och Henrik Olofsson, lots inom Södertälje område.

Thor-Björn Käck, Handelskammaren Mälardalen
Thor-Björn Käck, Handelskammaren Mälardalen.
Ulrika Hamberg, Mälarprojektet
Ulrika Hamberg, Mälarprojektet.