Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Dokument

Här kan du hitta handlingar som rör Luleå Hamn AB:s tillståndsansökan till Mark-och miljödomstolen oktober 2015.

fartyget Nordic Oasis, 225 x 32 meter, lastade i januari -18  51.000 ton pellets och fines, förädlad och pulveriserad järnmalm, men sedan fick hon gå ut på djupare vatten för att lasta fullt. Den tids- och kostnadsfördyringen tas bort när projekt Malmporten blir verklighet med djupare hamn och farled.
Fartyget Nordic Oasis, 225 x 32 meter, lastade 51.000 ton pellets och fines, förädlad och pulveriserad järnmalm, men sedan fick hon gå ut på djupare vatten för att lasta fullt med hjälp av mindre fartyg som kom ut med last. Den tids- och kostnadsfördyringen tas bort när projekt Malmporten blir verklighet med djupare hamn och farled. Foto: Agne Hörnestig

Ansökan

Karta över arbetsområde

Teknisk beskrivning, jämte bilagor

Miljökonsekvensbeskrivning, jämte bilagor

Relaterade länkar

Fixpunkt

Rådighetsmedgivanden

Isbrytarkaptener samlade på kajen i Luleå
Några av befälhavarna på Sjöfartsverkets statsisbrytare som är stationerade i Luleå. Från vänster Karl Herlin, Atle, Mattias Pettersson, Oden, Göran Forss, Frej och Ivan Öström, Ymer.
Maskinisterna gör en sista koll innan det är dags att kasta loss för assistans av fartyg.
Ljudet är öronbedövande i maskinrummet på Frej. Här är det Richard Johansson och August Johansson som överlägger.
Richard Johansson gör tummen upp för varje ventil som öppnas
Richard Johansson gör tummen upp för varje ventil som öppnas. Läs mer om livet ombord på isbrytarna i Sjörapporten 1, 2020. Foto: Agne Hörnestig

Senast uppdaterad 2021-02-02