Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Dom i Mark- och miljööverdomstol har vunnit laga kraft

Nyhet 2018-05-15

Mark- och miljööverdomstolens dom om muddermassornas placering i farledsprojekt Malmporten, Luleå, har vunnit laga kraft.

Tiden för överklagan gick ut den 9 maj och ingen sådan inkom till domstolen.  Tisdagen den 15 maj vannn domen laga kraft.

Det var den 11 april 2018 som dom i målet kungjordes av Mark- och miljööverdomstolen. Den innebär i korthet att muddermassor med lägre föroreningshalt får dumpas i djuphålan vid Vitfågelskär i enlighet med tidigare dom, men massor med förhöjd föroreningshalt kan användas för att bygga nya lasthanteringsytor i Luleå hamn.

Klart med tillstånd

Sjöfartsverket får alltså tillstånd att placera förorenade massor med lägre föroreningshalt, under ett tre meter tjockt lager av rena muddermassor i djuphålan utanför Luleå. Sammanlagt rör det sig om cirka 400 000 kubikmeter massor. Mer förorenade massor, cirka 200 000 kubikmeter, används vid bygget av nya landområden i Luleå hamn, som avser den nya djuphamnen.

Första instans för juridisk prövning i målet var Mark- och miljödomstolen. I domen från den 18 april 2017 beviljades Sjöfartsverket dispens för att placera cirka 600 000 kubikmeter förorenade massor i nämnda djuphåla vid Vitfågelskär under ett tre meter tjockt lager av rena muddermassor. Luleå hamn fick i sin tur tillstånd att skapa nya landytor med enbart rena muddermassor i anslutning till den nya djuphamnen som planeras. Domen överklagades av Havs- och vattenmyndigheten till Mark- och miljööverdomstolen som gav prövningstillstånd.

– Den juridiska hanteringen underlättas av att ingen överklagan lämnat in, men för att Malmporten ska bli verklighet måste projektet komma med i regeringens nationella plan för transportsystemet 2018-2029 som presenteras inom en snar framtid, kommenterar Bertil Skoog, projektledare för Malmporten vid Sjöfartsverket.

 

En "oumbärlig" milstolpe

Henrik Vuorinen, VD för Luleå Hamn AB, kommenterar:

-I och med att domen i Mark- och miljööverdomstolen vunnit laga kraft, får vi ramar och förutsättningar för det fortsatta projekteringsarbete. 

Domen innebär att en helt oumbärlig milstolpe är på plats. Nu väntar vi bara på regeringens nationella plan för infrastruktur där vi hoppas att Malmporten finns med, säger Henrik Vuorinen.

Henrik Vuorinen, VD Luleå Hamn AB
Henrik Vuorinen, VD Luleå Hamn AB.