Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Folkfest väntas i Luleå

Nyhet 2019-08-22

Nu på lördag är det andra gången gillt för Stora hamndagen i Luleå. Både Sjöfartsverket, Luleå Hamn, LKAB, SSAB, Kustbevakningen och elitserielaget Luleå Basket finns med.

Bogserbåten Vilja sprutar vatten upp i luften så att det ser ut som att hon har vingar.
Besökarna vid Stora hamndagen kommer bland annat att kunna gå ombord på Luleå Hamns nya bogserbåt Vilja (bilden). Foto: Jacob Nilsson

- Hoppas på en riktig familjefest där vi får visa hamnen ur ett verksamhetsperspektiv som inte många Luleåbor känner till, säger Henrik Vuorinen, VD för Luleå Hamn AB.

Möjlighet finns att se Sjöfartsverkets räddningshelikopter i aktion, gå ombord på Sjöfartsverkets arbetsbåtar liksom isbrytaren Ale. Världens modernas bogserbåt med isbrytande egenskaper och hybriddrift, som döptes till namnet Vilja i veckan, går också att besöka liksom Viggen stridsbåt 90E. Eller varför inte skjuta straffar med elitserielagen Luleå Basket eller BC Luleå och få en autograf på köpet. LKAB och SSAB håller minimässor och guidade bussturer arrangeras inne på området.

Arrangemanget pågår mellan klockan 10-14 och turbåtar kör mellan Södra hamnen i Strömören.

I en klass för sig

- Luleå hamn är den största i landet när det gäller hantering av bulk, det vill säga last i lös mängd. Den är också prioriterad hamn av EU eftersom 90 procent av unionens malmproduktion har koppling till malmfälten i norr, förklarar Henrik Vuorinen, VD Luleå Hamn AB.

Det är en aspekt som gör det planerade farledsprojektet Malmporten mycket betydelsefullt. Planering görs för en ny djuphamn med tre kajer och därmed kan fartygens lastkapacitet mer än tredubblas sommartid och till det höjd säkerhet i farleden jämfört med i dag. Vintertid kan sedan trafiken pågå dygnet runt, jämfört med fem-sex timmar i dag på vintern.

På lördag kan besökarna se råvaror som ska skeppas ut och som kommit in. Lastmaskiner demonstreras liksom "griparen", en stor gripskopa som rymmer dubbelt så mycket som ett lastbilslass.

"Öka kunskap och intresse"

Lotsområdeschef Anders Dahl har sitt kontor i Luleå, men han ansvarar för ett drygt 65 mil långt område från Haparanda i norr till Sollefteå i söder. Från Sjöfartsverkets sida ser han det som mest betydelsefullt att myndigheten finns på plats och kan visa upp några av många verksamheter som man ansvarar för.

- Genom vårt deltagande vill vi öka kunskapen och intresset för sjöfarten i norr. Både för att skapa nyfikenhet på sjöfartsyrkena men också en förståelse för behovet av nya farleder och nya isbrytare. Sjöfarten är ett viktigt nav i logistikkedjan, inte minst för regionerna i norr, säger Anders Dahl.

I sommar har Sjöfartsverket i samarbete med andra organisationer genomfört en stor rekryteringskampanj, Sjöfartskonvojen där man besökt hamnar från söder till norr. Det finns nämligen ett stort behov av att rekrytera nya lotsar inom Sjöfartsverket.

- Den närmaste femårsperioden behöver vi rekrytera fem-sex nya lotsar av totalt 21 till Bottenvikens lotsområde. Stora hamndagen blir verkligen en möjlighet för oss att skapa nyfikenhet och intresse för lotsjobbet.

Porträtt av Henrik Vuorinen, hans tår ute och ser in i kameran.
Henrik Vuorinen, VD för Luleå Hamn AB. Foto: Agne Hörnestig
Porträtt av Anders Dahl. Han ser in i kameran och ler.
Anders Dahl, lotsområdeschef Luleå, Sjöfartsverket. Foto: Agne Hörnestig