Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

"Grönt stål" framtiden för Luleå Hamn

Nyhet 2021-03-30

Godsvolymerna ökar med 250 procent fram till 2030 för Luleå Hamn, tack vare omställningen till hållbar basindustri i norr. Parallellt intensifieras planeringen för farledsprojekt Malmporten.

Henrik Vuorinen, VD Luleå Hamn
Henrik Vuorinen, VD Luleå Hámn, bedömer att dagens godsvolymer kommer att öka med 250 procent under en tioårsperiod utifrån de stora satsningar på fossilfri stålproduktion som planeras i Norrbotten. Arkivbild. Foto: Agne Hörnestig

Företaget H2 Green Steel:s planerar att starta en unik industripark 2024 för produktion av "grönt stål" i Svartbyn utanför Boden. Sex år senare ligger prognosen på 5 miljoner ton stål som producerats fossilfritt. Råvaran utgörs till 60 procent av stålskrot som
tas in sjövägen via Luleå Hamn och den färdiga produkten från Boden skeppas sedan ut samma väg. Enbart stålskrotet rör sig om ett par miljoner ton.

Dagens godsvolymer kommer att öka med 250 procent under en tioårsperiod:

Från 8,5 miljoner ton till 22 miljoner ton. Det ställer krav på en ännu mer rationell godshantering som till exempel fjärrstyrda kranar och självkörande truckar, uppger Henrik Vuorinen, VD för Luleå Hamn AB.

Historisk månad

Februari månad blev historisk med två mycket viktiga händelser för farledsprojekt Malmporten:

Den 22 februari tog Luleå kommunfullmäktige enhälligt beslut om att gå i borgen för Luleå Hamn med cirka 1,3 miljarder kronor som är hamnens del i farledsprojektet.
Den 23 februari kom nyheten om att företaget H2 Green Steel etablerar sig i Boden som ligger sju kilometer från kommungränsen till Luleå.
– Kommunens beslut ger trygghet för alla inblandade. Nu väntar vi bara på ett formellt regeringsbeslut i december om byggstart, säger Henrik Vuorinen.

Förberedelser intensifieras

Planering för starten av Malmporten 2024 är redan i full gång. Ett gemensamt projektledningskontor finns sedan drygt ett år och nu intensifieras förberedelserna.

Luleå Hamn planerar att redan 2023 inleda förberedande arbeten för muddring av det närliggande området Skvampen. Där ska förorenade muddermassor återanvändas för att bilda ett nytt landområde, stort som 75 fotbollsplaner, med logistikpark och hamnplan vid kaj.

Framgångsvåg

Svensk export kommer mer än att fördubblas när industrin ställer om till fossilfri produktion, som skapar 1000-tals nya arbetstillfällen.

– Norra Sverige blir en permanent världsutställning för grön omställning av gruv- och stålindustrin. Det skapar framtidsmöjligheter både för oss och kommande generationer, bedömer Vuorinen.