Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Hon söker efter fler lotsar till norra Sverige

Nyhet 2021-07-20

I 1,5 år har hon varit Sjöfartsverkets lotsområdeschef i Luleå. – Det sjuder av framtidstro och satsningar längs Norrlandskusten. En av utmaningarna blir att hitta fler lotsar med tanke på kommande expansion, säger Emma Hellström, barnfödd i Kalix.

Emma Hellström, chef för lotsområde Luleå
Emma Hellström, chef för lotsområde Luleå. Foto: Agne Hörnestig

Efter kandidatexamen i Sjöfart och Logistik 2008 på Chalmers i Göteborg, började hon jobba extra inom lotsplaneringen. Efter studieåren tyckte hon väldigt bra om kombinationen med sjöfart och skiftarbete.
Hon och sambon trivdes fint i Göteborg. 15 år passerade i rask takt och de blev husägare. Då kom annonsen.

Sökte sig hemåt

Annonsen om att Sjöfartsverket sökte lotsområdeschef i Luleå. Längtan norrut hade börjat ”suga” lite grann i magen. Hon saknade barndomens vintrar och naturligtvis släkten som fanns kvar. Funderingarna om miljöbyte växte sig allt starkare.
– Jag sökte jobbet i Luleå. För jobb inom sjöfarten här uppe växer inte på träd!
Hon erbjöds jobbet. Efter diskussion i familjerådet kördes flyttlasset sommaren 2020 upp till Kalix. Och i Kalix har de satsat på ett renoveringsobjekt.
– Hemma är alltid hemma, men visst kan jag sakna Göteborg ibland. Vi kanske får lappsjuka och vill flytta ned igen. Vem vet, men det tror jag in´t, säger hon lite småplirigt med bus i blicken.

Nyrekrytering stor utmaning

Hennes geografiska arbetsområde kännetecknas av en lång kust med flera hamnar. Med tanke på alla näringslivssatsningar som görs längs Norrlandskusten, i synnerhet i Norrbotten, är frågan hur länge ”hennes” 20 lotsar räcker till i mängd.
Luleå Hamn har i dag cirka 630 anlöp. I framtiden räknar man med cirka 2000 anlöp, drygt 300 procents ökning.
– Det är positivt med så många företagssatsningar som görs, men allt mer fokus ställs på hur vi ska klara av att matcha utvecklingen som visar på behov av en större lotsstyrka än den vi har i dag.
Ett intensivt förberedelsearbete pågår nu inför muddringsstarten av farledsprojekt Malmporten. Det gäller att få mudderverk och handelssjöfart att samsas sida vid sida. Därför har trafikerings- och referensgrupp bildats som jobbar tillsammans i denna fråga. Där blir lotsarna i Luleå och Emma mycket viktiga medspelare.
Grundprincipen är att sjöfarten ska gå i befintlig farled under muddringsprojektet. Den breddas och fördjupas på sidorna av mudderverken. Sedan ”leds” sjöfarten om dit varefter mudderverken flyttas till den gamla farleden.
Fritidsbåtarna gick tidigare i den stora farleden, men sedan något år går de i en fritidsbåtsfarled, vid sidan av stora farleden.
– Vi har ett rikt skärgårdsliv här längs norrlandskusten, men inte lika många fritidsbåtar som på västkusten.

Välkommen till Luleå

Så slår hon ett slag för sin yrkesbana.
– Sjöfarten är global och arbete finns över hela världen. Vill du jobba närmare hemmet föreslår jag att du som är behörig söker till dig till lotsyrket där du kan kombinera arbete och schemalagd ledighet.
– Du är varmt välkommen till lotsområde Luleå, summerar hon med eftertryck.

Namn: Emma Hellström.
Ålder: 39.
Familj: Sambo och ett barn på två år.
Bor: I Kalix.
Fritidsintressen: Husrenovering, skidor på längden och utför.
Yrkesbana: Började på Sjöfartsverket 2007 som vikarie på lotsplaneringen i Göteborg/Marstrand.
2012: Chef för lotsplanering väst och sydkust Marstrand, Göteborg och Malmö. Senast chef för VTS & Lotsplanering i Göteborg samt operativt ansvarig för Göteborgs Hamns Port Control.
2020: Från den 1 januari lotsområdeschef i Luleå, ansvarig för fyra lotsstationer med sammanlagt 20 lotsar: Luleå, Skellefteå. Umeå, Örnsköldsvik.
Geografiskt ansvarsområde lotsning Kalix-Ångermanälven, totalt cirka 53 mil, enkel väg.