Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Klartecken för Sveriges största muddringsprojekt

Nyhet 2021-12-16

Regeringen fattade under torsdagen beslut om att muddringen av farleden in till Luleå och utbyggnad av Luleå hamn kan påbörjas. Projektet som leds av Sjöfartsverket blir Sveriges största muddringsprojekt.

Luleå Hamn med Vilja i förgrunden, världens modernaste bogserbåt med hybriddrift.
Luleå Hamn med Vilja i förgrunden, världens modernaste bogserbåt med hybriddrift. Foto: Agne Hörnestig

Beslutet välkomnas av både bransch och industrisverige då Malmporten blir en viktig pusselbit för att avlasta andra trafikslag och främjar industrin i norra Sverige.

- Det här beslutet går helt i linje med vad vi förväntar oss eftersom det här är ett mycket samhällsviktigt projekt, säger Joel Smith, infrastrukturdirektör på Sjöfartsverket.

Kostnaden för projekt Malmporten uppgår till cirka 2.7 miljarder kronor och fördelas lika mellan Luleå kommun och staten via Sjöfartsverket och Trafikverket.

Fördjupas nästan sex meter

Projekt Malmporten innebär att farleden och Luleå hamn kommer att muddras och fördjupas med närmare sex meter, vilket i sin tur ger handelsfartygen ett nytt maximalt djupgående om 15 meter. Muddringsarbetet planeras starta 2024, året därpå börjar Luleå Hamn bygga den nya djuphamnen med minst två kajlägen.

Med Malmporten följer tredubblad lastkapacitet sommartid och därmed minskningar av fartygens bränsleförbrukning, miljöutsläpp och fraktkostnader.

En del av muddermassorna, motsvarande cirka 75 fotbollsplaner, återanvänds för att skapa nya landytor för infrastruktur med logistikpark och möjlighet till företagsetableringar samt hamnplan vid kaj i det närliggande området Skvampen. Malmporten beräknas kunna invigas till 2028 och leda till ett par hundra arbetstillfällen.

Projektet är ett samarbete mellan Luleå Hamn AB, Sjöfartsverket och Trafikverket.

Projektledare i Malmporten är Linda Wikman, Luleå Hamn och Bertil Skoog, Sjöfartsverket.
Projektledare i Malmporten är Linda Wikman, Luleå Hamn och Bertil Skoog, Sjöfartsverket. Foto: Agne Hörnestig

Kort om Malmporten

Sjövägarna till Luleå rustas för framtidens transportbehov. Malmtransporterna från gruvorna i norra Sverige och Finland till kunderna runt om i världen närmar sig kapacitetstaket. Malmbanan till Narvik är mycket hårt belastad och hamnen i Luleå måste få möjlighet att ta emot större fartyg för att kunna ge näringen rimliga konkurrensvillkor för transporter. Med ökad produktion i befintliga gruvor parallellt med flera nyetableringar brådskar det med förbättrade sjövägar. Därför har projekt Malmporten påbörjats.

Luleå hamn är strategiskt prioriterad hamn av EU och landets största bulkhamn, dvs gods i lös mängd. Cirka 90 procent av unionens egen järnmalmsproduktion kommer från malmfälten i Norrbotten varav cirka 30 procent hanteras via Luleå hamn.