Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Muddringen i Malmporten skjuts upp

Nyhet 2022-03-30

Sjöfartsverket har avbrutit aktuell upphandling för projekt Malmportens provmuddring. Provmuddringen var tänkt att genomföras under isfri period 2022.

– Anledningen till förändringen i vår planering är att tillgången på den typ av mudderverk som ska användas för provmuddringen, så kallade sugmudderverk, har varit bristfällig. Tillgången ser bättre ut för 2023, säger Max Bjurström, biträdande projektledare i Malmporten från Sjöfartsverkets sida.

Myndigheten räknar med att gå ut med en ny upphandling senare under 2022 för en provmuddring som ska genomföras under 2023. Insatsen planeras att löpa över 3–5 dygn någon gång under isfri säsong.

I dagsläget finns dock ingen risk för försening av projekt Malmportens genomförande. Sjöfartsverket planerar att inleda sitt muddringsarbete i Luleås farleder under isfri säsong 2024.

Sugmuddring testas

Under provmuddringen ska så kallad sugmuddring med sugmudderverk testas.

– Det är ett fartyg som suger upp material från botten och lastar sig självt med muddermassorna, säger Max Bjurström, biträdande projektledare i Malmporten från Sjöfartsverkets sida.

Sugmudderverket har oftast flera gånger högre kapacitet än ett enskopeverk och lämpar sig väl för sand och annat löst bottenmaterial. En effektivare muddringsmetod kan innebära både kostnadsbesparingar och minskad störning för kringliggande fastigheter samt fartygstrafik.

Därför görs provmuddring

I farlederna i till Luleå hamn finns mycket morän, vilket komplicerar arbetet. Provmuddringen ger Malmportens projektgrupp mer kunskap om bottenförhållanden, hur utmaningen ska hanteras och vilken teknik för muddring som lämpar sig bäst för projektet. Vid provmuddringen kommer upp emot 100 000 kubikmeter massor att muddras.

Muddringsstart om två år

2024 inleder Sjöfartsverket muddringsarbetet. Året därpå börjar Luleå Hamn bygga ny djuphamn. Farledsarbetet planeras klart 2027 och i sin helhet 2029, med nya landbaserade hamnområden. Cirka 22 miljoner kubikmeter muddermassor ska hanteras. Malmporten är Sjöfartsverkets största muddringsprojekt genom tiderna.

Kontakt

Upphandlingen kommer att annonseras i EU:s officiella upphandlingsorgan. För mer information om upphandlingen och provmuddringen, vänligen kontakta Max Bjurström, biträdande projektledare i Malmporten från Sjöfartsverkets sida:

max.bjurstrom@sjofartsverket.se
Sjöfartsverkets växel: 0771-63 00 00.